Naslovnica Svet & EU Priporočila bodo varovala delavce pred nevarnimi kemikalijami

Priporočila bodo varovala delavce pred nevarnimi kemikalijami

Avtor: Spletno Uredništvo

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je ta teden podpisala sporazum z Evropsko komisijo, v katerem se je zavezala, da bo redno pripravljala priporočila mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Gre za priporočila, ki naj bi varovala delavce pred tveganji zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.

kemijaV skladu s sporazumom bo Evropska agencija za kemikalije od leta 2020 dalje letno pripravila oceno štirih ali petih mejnih vrednosti (foto: study.com).

 

Izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjørn Hansen je ob podpisu sporazuma izpostavil, da je priprava znanstvenih podlag za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemikalijam, ki je v skladu z Direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh ter direktivo o kemičnih sredstvih, pomembna nova naloga za Evropsko agencijo za kemikalije.

Generalni direktor Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Joost Korte pa poudaril, da se s tem sporazumom izboljšuje preglednost in usklajenost predpisov s področja varstva in zdravja pri delu, saj vzpostavlja enoten vir za znanstveno svetovanje na področju zdravja in varnosti pri delu v okviru evropske kemijske zakonodaje REACH.

Evropska agencija za kemikalije je lani in predlani izvedla pilotni projekt, v okviru katerega je pripravila pet priporočil, ki so trenutno v postopku odločanja pri Evropski komisiji. Sedaj to postaja njena redna praksa. Preko javnih posvetovanj želi Evropska agencija za kemikalije zagotoviti odprt in pregleden proces priprave mnenj in odločanja. Prva prednostna naloga Evropske agencije za kemikalije bo najverjetneje ocena svinca.

Sekretariat Evropske agencije za kemikalije (EAK) bo predvidoma pripravil strokovne podlage za obravnavo na Odboru za oceno tveganja (RAC), kateri jih bo pregledal in ovrednotil, sprejel znanstvena priporočila ter jih nato posredoval Evropski komisiji v nadaljnje odločanje. EAK, ki sicer že ima veliko strokovnega znanja in izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu, je nedavno še dodatno okrepila Odbor za oceno tveganja z novimi strokovnjaki.

Obstaja tudi možnost, da bi EAK lahko v prihodnje, poleg razvoja mejnih vrednosti, Evropski komisiji nudila podporo tudi z ocenami socialno-ekonomskih vplivov. Sporazum z Evropsko komisijo sicer sledi priporočilom drugega obdobnega pregleda delovanja in učinkov REACH, enega najobsežnejših zakonodajnih področij Evropske unije, v katerem je bil eden od predlaganih ukrepov za izboljšanje povezav med zakonodajo REACH in varnostjo in zdravju pri delu.

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so jedro zagotavljanja zaščite delavcev, izpostavljenih nevarnim kemikalijam na delovnem mestu. V Sloveniji je za delovna področja, ki jih izvaja EAK, pristojen Urad RS za kemikalije. Slednji s svojimi predstavniki aktivno deluje v njenih strokovnih in znanstvenih telesih ter postopkih odločanja v zvezi z urejanjem kemikalij in kemijskih tveganj za zdravje ljudi oziroma okolje.

Razširitev delovanja EAK bo prinesla tudi širitev delovnih področij Urada RS za kemikalije, kateri s tem prevzema pomembnejšo vlogo na področju varovanja delavcev. Z novimi nalogami postaja Urad RS za kemikalije pomembnejši partner Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V skladu z utečeno prakso bodo tudi na tem področju vzpostavili medresorsko in medsektorsko sodelovanje, pa so še sporočili z Ministrstva za zdravje. 

Sicer so prav na tem ministrstvu še najbolj zaskrbljeni za zdravje Slovencev. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.