Naslovnica Slovenija Podaljšali so subvencioniranje zaposlovanja

Podaljšali so subvencioniranje zaposlovanja

Avtor: Spletno Uredništvo

V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo letos vključenih več kot 25.000 oseb. Da bi se programi subvencioniranja zaposlitev lahko nemoteno nadaljevali, je Zavod RS za zaposlovanje podaljšal trajanje Javnih povabil za izvajanje programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz progama Učne delavnice.

Podaljšali so subvencioniranje zaposlovanjaJavna povabila za spodbujanje zaposlovanja so bila pravkar podaljšana (foto: almacareer.com)

 

Cilj subvencij, oziroma javnega povabila ‘Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019’ je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb starejših od 50 let ter tudi tistih, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljeni v evidenci brezposelnih, tistih, ki imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, tistih, ki so po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela in tistih, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

Višina subvencije (ki velja za zaposlitev za najmanj dvanajst mesecev) je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje posamezni kandidat za zaposlitev. VIšina sredstev znaša 5.000 evrov, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine, 6.000 evrov, če ustreza dvema kriterijema, in kar 7.000 evrov, če ustreza trem ali več kriterijem.

V drugi sklop sodi ‘Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih’, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas. Tako bi radi prispevali k njihovi delovni vnemi in tudi k socialni aktivaciji. V okviru tega javnega lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mlajših od 30 let iz Zahodne Slovenije za nedoločen čas in sicer v višini 5.000 EUR.

Tretje podaljšano javno povabilo so ‘Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice’, njegov cilj pa je omogočiti zaposlitev 480 brezposelnih oseb iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev. Za tiste, ki so bili predhodno vključeni v praktično usposabljanje v Učnih delavnicah, bodo lahko delodajalci kandidirali za spodbude za zaposlitev vse do konca marca 2020. Subvencija za šestmesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas znaša 4.000 evrov.

Če delodajalec podaljša delovno razmerje za nadaljnjega pol leta neprekinjeno, prejme drugo subvencijo v enakem znesku – skupno 8.000 evrov. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so še pojasnili, da bodo javna povabila ostala odprta vse do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno leto, oziroma regijo, oziroma najdlje do 31. marca 2020.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.