Naslovnica Slovenija Pet inšpektorjev za tri četrt milijona kurilnih naprav

Pet inšpektorjev za tri četrt milijona kurilnih naprav

Avtor: Spletno Uredništvo
Kurilni sezoni še ni videti konca, z Inšpektorata za okolje in prostor pa so posredovali podatke o akcijah nadzora, ki so jih opravili v koledarskem letu 2020. Lani so prejeli več kot 500 prijav, preverili pa so nekaj manj kot 500 kurišč.
Marsikateri laik misli, da pregledovanje kurišč vsako leto sploh ni potrebno (foto: gov.si)

Lani so pri Inšpektoratu za okolje in prostor na področju dimnikarskih storitev prejeli 534 prijav. 12 % prijav se je nanašalo na ogrožanje zdravja in življenja ljudi, zato so bile deležne takojšnje obravnave. 10% prijav so inšpektorjem posredovale dimnikarske družbe, 65 % pa občani sami. Največ prijav je bilo zaradi domnevnega kurjenja nedovoljenega goriva v malih kurilnih napravah za trdna goriva, a so se skrbi izkazale za neresnične.

»Poglavitna ugotovitev inšpektorjev, ki obravnavajo te prijave je, da uporabniki dimnikarskih storitev v malih kurilnih napravah večinoma uporabljajo ustrezno gorivo, a na svojih kurilnih napravah ne omogočajo izvajanja dimnikarskih storitev, kot jih določajo predpisi (nimajo pregledanih kurilnih naprav, ne zagotavljajo njihovega čiščenja, …),« so zapisali v obrazložitvi Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.

Lani so skupno izdali 172 inšpekcijskih odločb,  11 plačilnih nalogov, 35 odločb o prekršku z izrekom globe in 80 opominov, zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpekcijskih služb pa kasneje v 20 zadevah vodili izvršbo z denarno prisilitvijo. Inšpekcije  pa so tudi lani preverjala gospodarske družbe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Lani je bilo dimnikarskim družbam izdanih okrog 30 odločb in tudi deset opozoril.  Največ pripomb je bilo na merilno opremo, glede preverjanja ustreznosti lesnega goriva in glede kontrolnih pregledov. Prihaja pa do opaznih razhajanj med številom kurilnih naprav v evidenci EviDim (750.017 naprav v RS) in številom pregledov (270.470 pregledov). To pomeni, da ni bilo pregledanih vsaj 60 % malih kurilnih naprav v državi.

»Inšpekcija za okolje in naravo ne more voditi inšpekcijske postopke zoper pol milijona uporabnikov dimnikarskih storitev, vsekakor pa to ne zmore samo 5 inšpektorjev, ki opravljajo nadzor na tem področju. Zato bi bilo smiselno obveznost zagotavljanja dimnikarskih storitev na posamezni kurilni napravi prenesti iz uporabnikov na dimnikarske družbe, ki jih je trenutno v Sloveniji 149 in jih je lažje nadzorovati,« sporočajo z Inšpektorata.

Dejstvo je, da uporabniki ne naročijo dimnikarski storitev pri dimnikarskih družbah, čeprav je s predpisi določeno, da se redni pregledi za vse male kurilne naprave (ne glede na gorivo) morajo opravljati enkrat letno, izjema so male kurilne naprave na plinasto gorivo, ki so stare manj kot 6 let.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.