Naslovnica Slovenija Inšpektorji so dve leti preverjali imetnike okoljevarstvenih dovoljenj

Inšpektorji so dve leti preverjali imetnike okoljevarstvenih dovoljenj

Avtor: Spletno Uredništvo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je zaključil z večplastno dveletno akcijo nadzora pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Inšpektorji so vsak teden opravili po pet nadzorov, skupaj pa so med akcijo preverili kar 454 imetnikov dovoljenj.

 Družba Kemis se je najprej znašla v središču pozornosti zaradi požara, nato pa še zaradi dovoljenja za obratovanje (foto: kemis.si)

 

Skupina inšpektorjev za okolje in prostor, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, infrastrukturo ter Urada za kemikalije, je po dveh letih dela zaključila akcijo skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Inšpektorji so v obdobju trajanja akcije poskusili opraviti 475 nadzorov pri zavezancih, ki so morali za delovanje (naprave oziroma obrata) najprej pridobiti OVD.

»Med njimi je bilo 198 zavezancev, ki so pridobili OVD v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Direktiva IED), 31 zavezancev, ki so pridobili OVD za SEVESO obrate, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, v 9 primerih pa je bil opravljen nadzor zavezancev, kateri imajo IED in SEVESO OVD,« so pojasnili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Dejansko jim je uspelo opraviti nadzore le pri 454 zavezancih, saj jih pri 21 imetnikih OVD niso mogli, ker v času nadzora niso opravljali dejavnosti za katero so pridobili dovoljenje. Inšpektorji za okolje 257 zavezancem niso izrekli nobenega ukrepa. 199 zavezancem so zaradi ugotovljenih kršitev izrekli 189 upravnih ukrepov, od tega 113 odločb in 76 opozoril na zapisnik, sproženih pa je bilo tudi 20 prekrškovnih postopkov.

 V zadnjem obdobju so se nadzori opravljali predvsem pri predelovalcih odpadkov, ki so vpisani v evidenco predelovalcev odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) in odpadke predelujejo na premičnih napravah. Sicer najbrž ni naključje, da je bilo to poročilo dano v javnost prav v dneh, ko se v Vrhniki krešejo mnenje glede delovanja družbe Kemis. Slednja namreč izvaja poslovne dejavnosti, ki se nanašajo prav na skladiščenje in predelavo odpadkov.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.