Naslovnica Svet & EU Brexit postaja cirkus desetletja, vseeno pa se bo nanj potrebno strokovno pripraviti

Brexit postaja cirkus desetletja, vseeno pa se bo nanj potrebno strokovno pripraviti

Avtor: Spletno Uredništvo

Evropska komisija je pravkar začela informacijsko kampanjo za podjetja v EU o različnih možnih oblikah Brexita. Komisijo skrbijo področja carin in posrednih davkov, kot je DDV. Čeprav o Brexitu še vedno ni dokočnih odločitev, kar je že smešno, se trenutno zdi najbolj verjetno, da bi Združeno kraljestvo 30. marca letos izstopilo iz EU brez dogovora.

brexitKot trenutno kaže, bo prvi dan Brexita pravzaprav sovpadel z ‘mednarodnim dnevom norcev’ – 1. aprilom. Bolj primeren datum za ‘cirkus desetletja’ bi v koledarju res težko našli (foto: pixabay.com)

 

Kampanja za ozaveščanje je del prizadevanj Komisije EU za pripravo na izstop Združenega kraljestva (ZK) iz Evropske unije brez dogovora. Cilj je seznanitev podjetij, ki želijo še naprej trgovati z Združenim kraljestvom tudi po 30. marcu, s tem, kaj morajo storiti, da bi si zagotovila čim bolj nemoten prehod. Priprave na dejstvo, da bi ZK lahko zelo kmalu postalo ‘tretja’ država, so bistvenega pomena za preprečevanje motenj pri delovanju podjetij iz držav EU.

“Čim bližje smo 29. marcu, tem večje je tveganje, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora, zaradi česar si Evropska komisija in nacionalni carinski organi zelo prizadevajo, da bi se pripravili na uvedbo preverjanj in kontrol pretoka blaga med EU in Združenim kraljestvom. To je ključnega pomena za varstvo potrošnic in potrošnikov ter notranjega trga.

Veliko je odvisno od sposobnosti podjetij, ki trgujejo z Združenim kraljestvom, da se seznanijo s carinskimi predpisi, ki se bodo začeli uporabljati prvi dan scenarija brez dogovora. Časa je vse manj in naša informacijska kampanja bo pri tem v pomoč,” je pojasnil Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici. 

Kampanja je osredotočena k ozaveščanju poslovne skupnosti EU, zlasti malih in srednjih podjetij (MSP). Da bi se ta podjetja pripravila na scenarij brez dogovora in še naprej trgovala z Združenim kraljestvom, bi morala MSP najprej oceniti, ali imajo potrebne tehnične in človeške zmogljivosti za obravnavo carinskih postopkov in pravil, kot so npr. ‘preferencialna pravila o poreklu’.

Potem bi morala razmisliti o pridobitvi različnih carinskih dovoljenj in registracij, da bi si olajšala trgovanje, če bo Združeno kraljestvo del njihove dobavne verige. In nazadnje bi morala stopiti v stik s svojim nacionalnim carinskim organom, da bi ugotovila, katere druge ukrepe je mogoče sprejeti v okviru priprave. Komisija je sicer že objavila sklop gradiv za podjetja, vključno s preprostim kontrolnim seznamom v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov.

“Čeprav skupnega učinka scenarija brez dogovora ni mogoče ublažiti, bi morala prvkar začeta kampanja dopolnjevati nacionalna prizadevanja za obveščanje podjetij EU in pomagati prizadetim podjetjem v državah članicah EU-27. V državah članicah ob podpori Komisije EU že potakajo aktivnosti, da bi bila nacionalna carinska infrastruktura in logistika konec marca pripravljena na scenarij brez dogovora.

Ratifikacija Sporazuma o izstopu je še naprej cilj in prednostna naloga Komisije. Vendar ta ratifikacija ostaja negotova. Glede na nevarnost scenarija brez dogovora Komisija že od decembra 2017 intenzivno sodeluje pri delu na področju pripravljenosti, pri čemer stalno poziva evropske državljane, podjetja in države članice, naj se pripravijo na vse možne scenarije, ocenijo zadevna tveganja in načrtujejo svoj odziv, da se ta tveganja ublažijo,” so pojasnili na Komisiji EU.

Odločitev ZK o izstopu iz EU unije bo ne glede na dokončni scenarij Brexita predvidoma povzročila znatne motnje. Deležniki ter nacionalni organi in organi EU bi se morali po menjenju Komisije pripraviti na oba najbolj možna scenarija. Prvi je ta, da bo Sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019 – potem se bo pravo EU za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati šele 1. januarja 2021, torej po prehodnem obdobju 21 mesecev.

Ta vrsta sporazum o izstopu vključuje tudi možnost enkratnega podaljšanja prehodnega obdobja za eno ali dve leti. Po drugem scenariju pa Sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019 – zaradi tega ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se bo s tem datumom za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati. Ta scenarij se imenuje ‘scenarij brez dogovora’ ali ‘scenarij neurejenega izstopa’, veljati pa bi pravzaprav začel šele s 1. aprilom, saj je 31. marec nedelja. 

“V scenariju brez dogovora se bo blago, ki prihaja iz Združenega kraljestva ali je namenjeno vanj, obravnavalo kot uvoz iz tretje države oziroma izvoz vanjo. To pomeni, da se bodo ob uvozu in izvozu uporabljale carinske formalnosti in kontrole. Ob uvozu bodo obračunane carine, DDV in trošarine, izvoz v Združeno kraljestvo pa bo oproščen plačila DDV.

Komisija je objavila vrsto obvestil, ki so na voljo v vseh jezikih EU ter katerih cilj je boljše obveščanje deležnikov in potnikov o posledicah, ki bi jih lahko zanje imel scenarij brez dogovora v smislu carinskih postopkov, posrednih davkov, kot so DDV in trošarine, preferencialnih pravil o poreklu in uvoznih/izvoznih dovoljenj. Bistveno je tudi ukrepanje držav članic. Nacionalni organi imajo ključno vlogo pri spremljanju in usmerjanju priprav industrije.

Zato je Komisija organizirala tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. Poleg tega je začela obiskovati 27 držav članic EU, da bi preverila, ali nacionalno načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih razmerah dobro napreduje, in zagotovila potrebna pojasnila o procesu pripravljenosti,” so zaključili pri Komisiji EU. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.