Naslovnica Gospodarstvo V Luki že pripravljajo strateški načrt za obdobje do leta 2025

V Luki že pripravljajo strateški načrt za obdobje do leta 2025

Avtor: Spletno Uredništvo

Nadzorni svet Luke Koper je na zadnji lanski seji podal soglasje k poslovnemu načrtu družbe za leto 2019. V letu 2019 načrtujejo ladijski pretovor v višini 24,7 milijona ton, kar predstavlja nadaljevanje pozitivnega trenda in 3 odstotno povečanje glede na leto 2018. Rast predvidevajo pri vseh blagovnih skupinah, pri čemer bo, merjeno v tonah, največja na kontejnerskem terminalu.

luka kp potniški panoramaPri večini strateških blagovnih skupinah bo rast odvisna od izvedbe ključnih naložb v infrastrukturo in od pridobivanja dodatnih površin (foto: luka-kp.si).

 

Družba Luka Koper d. d. in skupina Luka Koper si bosta prizadevali tudi za nadaljnjo rast pretovora na segmentu polnjenja in praznjenja kontejnerjev, kar ustvarja multiplikativne učinke na več terminalih. V letu 2019 načrtujejo povečati čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, vendar bodo imeli višji stroški dela zaradi implementacije strategije IPS in predvideni stroški takse na pretovor opazen vpliv na finančne kazalnike.

“Na drugi strani pa bosta ravno urejeno delovno okolje in zanesljiva železniška povezava omogočila dolgoročno stabilno, trajnostno in konkurenčno poslovanje. S pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za podaljšanje prvega pomola smo dosegli pomemben premik pri izvajanju ključnih strateških naložb. V letu 2018 smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo Ro-Ro priveza v III. bazenu ter za gradnjo skupine tirov v zaledju tega bazena.

V obeh primerih gre za dodatne kapacitete za pretovor vozil. Temu bo namenjena tudi nova garažna hiša s skladiščno kapaciteto 6.000 vozil. V teku je izgradnja novega t.i. Srminskega vhoda za tovornjake, ki bo razbremenil glavne prometne poti proti pristanišču, povečal pretočnost prometa znotraj pristanišča in zmanjšal tovorni promet v mestnem jedru,” so zapisali v spročilu za javnost Luke Koper.

Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva družbe Luka Koper, d. d., naj bi v letu 2019 znašali 69,8 milijona, na ravni Skupine Luka Koper 71,7 milijona evrov. Družba bo v prvem kvartalu leta 2019 pripravila tudi nov srednjeročni Strateški poslovni načrt za obdobje 2020 – 2025, saj se sedanji počasi že izteka.  

Nov načrt naj bi odgovoril na aktualne strateške izzive globalne logistike. V njem bodo v Luki Koper opredelili ključne smeri razvoja na področju blagovnih skupin, kadrov, tehnologij, opreme in prostorskih rešitev.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.