Naslovnica Slovenija Uspešno zaključeni projekt Grevislin bo dobil nadgradnjo

Uspešno zaključeni projekt Grevislin bo dobil nadgradnjo

Avtor: Spletno Uredništvo
Agencija Republike Slovenije za okolje je oznanila, da je po treh letih zaključila mednarodni projekt Grevislin. Projekt je bil namenjen zeleni infrastrukturi ter izboljšanju stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah Soči, Vipavi in Livenzi.
Uspešno zaključeni projekt Grevislin bo dobil nadgradnjo

Prizor s skupnega vzorčenja ene od treh rek, ki so bile zajete v projektu Grevislin (foto: ARSO)

Mednarodni projekt Grevislin je potekal na povodjih rek Soče in Vipave ter v spodnjem delu reke Livenze, ki leži v italijanski pokrajini Veneto. Agencija RS za okolje (ARSO) je bila aktivna predvsem pri spremljanju ekološkega in kemijskega stanja reke Soče in Vipave na obeh straneh meje, zato je skupaj z italijansko deželno Agencijo za varovanje okolja in Deželo Furlanijo Julijsko Krajino izvajala skupna mesečna vzorčenja ter primerjala podatke.

Projekt se je izvajal v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020. Sodelovalo je 14 partnerjev, 7 iz Slovenije (Agencija za okolje, Občina Ajdovščina, Mestna Občina N. Gorica, Občina Postojna, Inštitut za Vode RS, Kmetijsko Gozdarski Zavod N. Gorica, RRA Severne Primorske d. o. o. .) in 7 iz Italije. Sodelovala sta še Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Izola, a kot pridružena partnerja.

»V triletnem projektu so povezali omrežja teh vodotokov, mokrišč, gozdov in naravnih habitatov, da bi ohranili, izboljšali in obnovili naravne procese kot so struktura prehranjevalnih mrež, možnost razmnoževanja, povečanje samočistilnih sposobnosti, povečanje biodiverzitete, povečanje raznovrstnosti habitatov s čimer se poveča tudi stabilnost ekosistema,« so pojasnili z Agencije RS za okolje.

Tako so v sklopu projekta uredili razlivne površine ob reki Vipavi in njenih pritokih, kot so protipoplavni nasip Kamnje, izgradnja prepustov Potoče-Branik, povrnili v prvotno naravno stanje poplavno območje ob reki Hubelj, zgradili tematsko pešpot ob reki Pivki ter obnovili grad Rihemberk, kjer se prepletajo varstvo narave in kulturne dediščine z vključevanjem obojega v trajnostni turizem.

Poleg tega so izvedli številne osveščevalne delavnice glede pomena ohranjanja in izboljševanja kakovosti voda ter habitatov različnih rastlinskih in živalskih vrst, sodelovali pa so tudi s kmetijskim sektorjem, da bi vpeljali najboljše kmetijske prakse. Sedaj bo na vrsti priprava na dolgoročno spremljanje stanja voda in oblikovanje novih ukrepov, ki bi omogočali trajnostno upravljanje t. i. ‘zelene infrastrukture’.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.