Naslovnica Slovenija Prvi koraki slovenske dolgoročne podnebne politike

Prvi koraki slovenske dolgoročne podnebne politike

Avtor: Spletno Uredništvo

Ta teden je bilo spet veliko govora o prihodnji podnebni politiki Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prvi javni posvet na to občutljivo temo, ki bo v prihodnjih desetletjih deležna velike pozornosti. V letu 2020 bo namreč pripravljena in sprejeta ambiciozna dolgoročna podnebna strategija EU za obdobje do 2050.

Prvi koraki slovenske dolgoročne podnebne politikeDo leta 2050 naj bi vse države v EU vsi prešle na ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov (foto: flickr.com/Irene Grassi)

 

V Okviru dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODDP) so predvideni naslednji temeljni stebri: določitev podnebnih ciljev, priprava zakona o podnebni politiki, priprava dolgoročne podnebne strategije za obdobje do leta 2050 ter priprava 5-letnih podnebnih načrtov na podlagi 5-letnih ogljičnih proračunov in 5-letnih programov za prilagajanje na podnebne spremembe (v povezavi s trenutno 10 letnimi cikli za pripravo nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov). Poleg tega naj bi določili ‘državni podnebni dan’ ter imenovali neodvisni znanstveno-strokovni svet za pomoč vladi glede izvajanja podnebnih ukrepov v Sloveniji.

ODDP Slovenije bo zaradi svoje dolgoročne naravnanosti do leta 2050 določal ambiciozno, toda uresničljivo razvojno pot Slovenije do sredine tega stoletja v smeri proaktivnega reševanja evropske in svetovne podnebne krize. K tem prizadevanjem mora Slovenija prispevati svoj delež, hkrati pa bi radi ohranili okoljsko in podnebno zdravje države. »Svoja prizadevanja in cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 ter prilagajanje na podnebne spremembe mora Slovenija hkrati pošteno porazdelili med sedanje in prihodnje generacije.

Ta projekt bo odprl številne ideje ter inovativne pobude za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva, za investiranje v smeri doseganja ničelne neto stopnje emisij toplogrednih plinov; za prestrukturiranje sektorja energetike na obnovljive vire energije, prehod na trajnostno mobilnost, uporabo zdrave prehrane; seveda in hkrati ob pravični tranziciji zaposlenih ter dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta ter zelenega razvoja,« pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Dolgoročna podnebna politika Slovenije bo sledila ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, ugotovitvam Medvladnega odbora za podnebne spremembe Združenih narodov in številnih drugih znanstvenih institucij, sklepom ter dokumentom na ravni EU.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.