Naslovnica Slovenija Na ministrstvu navijajo za nov slovenski Center znanosti

Na ministrstvu navijajo za nov slovenski Center znanosti

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo izobraževanje, znanost in šport je pravkar javno izpostavilo nacionalno potrebo po ustanovitvi t. i. ‘Centra znanosti’. Gre za projekt, ki naj bi povezal znanost, tehnologijo, izobraževanje in slovensko gospodarstvo.

Na ministrstvu navijajo za nov slovenski Center znanosti Brez znanosti ni razvoja, brez razvoja pa ne družbenega napredka in prihodnosti (foto: pixnio.com)

 

Področje znanosti je bilo v preteklih letih v Sloveniji finančno podhranjeno, ugotavljajo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZS). Vendar pa poleg povečanja sredstev, dolgoročne vizije razvoja in ustrezne podporne zakonodaje, znanost nujno potrebuje tudi boljšo promocijo. »Eden od načinov, kako izboljšati prepoznavnost in ugled znanosti, kako javnosti približati razumevanje znanosti, kako spodbuditi zanimanje javnosti za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju, je zbrati predstavnike raziskovalne in izobraževalne infrastrukture na enem mestu – v t. i. Centru znanosti.

Težnje po tovrstni infrastrukturi se v Sloveniji pojavljajo že več let, v prid nujnosti in smiselnosti vzpostavitve takšnega objekta pa govorijo številni dejavniki. Učinki, ki jih bo projekt Center znanosti dosegal, presegajo učinke, ki jih lahko doseže ena sama organizacija. Zaradi široke usmerjenosti projekta in vključenosti različnih področij – znanosti, tehnologije, izobraževanja, gospodarstva, kulture idr. – bodo učinki projekta večplastni, pri tem pa bo imela investicija vpliv na različna področja,« zagotavljajo na MIZS.

Na eni strani bo demonstracijski objekt omogočal prikaze in preizkuse novih tehnoloških rešitev, promocijo in vrednotenje novih tehnologij, s čimer se bo pospešil prenos znanja in tehnologij v prakso, oblikovali pa naj bi se tudi novi standardi. Na drugi strani pa se bo preko prikaza različnih znanstvenih, gospodarskih in tehnoloških dosežkov širil ugled slovenske znanosti, izobraževanja, gospodarstva in države nasploh.

»Spodbujalo se bo inovativnost, podjetniško angažiranost in sodelovanje med gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem, kar bo vodilo v začetke novih uspešnih zgodb, s čimer se bo krepila vloga slovenskega gospodarstva in spodbujalo poslovni potencial,« obljubljajo na MIZS. Investicija bo imela pomembne vplive, tako z vidika družbeno-socialnih, kot tudi gospodarskih učinkov, saj naj bi delovanje Centra znanosti posredno pozitivno vplivalo na konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva.

Za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev pa bo ključno sodelovanje različnih akterjev. Na MIZS so predvideli, da se izgradnja centra financira iz operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Če bo projekt s strani vlade potrjen, bo morala država zagotoviti del finančnih sredstev iz integralnega proračuna, tako v fazi investicije oziroma izgradnje objekta kot tudi kasneje za delovanje javnega zavoda.

Center znanosti se bo predvidoma financiral večinoma iz tržne dejavnosti (vstopnice, organizacija dogodkov, oddaja predavalnic, seminarji, trgovinica, restavracija ipd.), sredstva pa bo pridobival tudi na javnih razpisih, preko sodelovanja z gospodarstvom, sponzorstev, donacij in tudi iz državnega proračuna. Na MIZS so k sodelovanju sprva povabili Institut Jožef Stefan, Zavod 404 in Ustanovo Hiša eksperimentov.

Slednja je sodelovanje zavrnila, vendar pa so se pa (poleg Instituta Jožef Stefan in Zavoda 404) v nadaljevanju odzvali še aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana in Zavod Kersnikova. K projektu naj bi se kmalu priključili še drugi akterji.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.