Naslovnica Slovenija Medijski kampanji proti invazivnim tujim sortam in plastičnim vrečkam

Medijski kampanji proti invazivnim tujim sortam in plastičnim vrečkam

Avtor: Spletno Uredništvo

Na Ministrstvu za okolje in prostor so se v zadnjih dneh posvetili ekološkim temam. Pripravili so namreč medijsko kampanjo o invazivnih tujih vrstah v naših gozdovih ‘Invazivke na poti’ in kampanjo proti pretirani uporabi plastike ‘Imam svojo vrečko’.  


invazivke 2Slovenija je tranzitna država, tudi zato skrb pred nevarnimi tujimi migrantskimi sortami ni odveč (foto: mop.gov.si).

 

V avli Ministrstva za okolje in prostor (na Dunajski cesti 48, v Ljubljani) bo do 29. marca odprta razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenskih gozdovih. Razstava ‘Invazivke na poti’ pojasnjuje, kaj so tujerodne vrste, katere so nevarne, kako pridejo k nam, na kakšen način se širijo in kako preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi. Poleg razstave je na ogled tudi izobraževalni film o tujerodnih vrstah pri v Sloveniji. 

“Razstava je pripravljena v okviru projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu), ki ga izvaja Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom Symbiosis Projekt bo prispeval k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost,” sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

To bi radi dosegli s povečano osveščenostjo javnosti, ter z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Projekt vključuje številne aktivnosti za ozaveščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah, predvsem rednih obisovalcev gozdov – profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov ter šolarjev v starosti dobi med 10 in18 let.

Izvajajo tudi nacionalno medijsko kampanjo o invazivnih tujerodnih vrstah, katere del je razstava Invazivke na poti. Razstava je sicer gostovala že na številnih lokacijah po Sloveniji. Sodelujoči pri projektu so pripravili tudi številne publikacije, različne filme, vodene sprehode in akcije odstranjevanja tujerodnih vrst. V svoje aktivnosti vključujejo prostovoljce, kateri so pomemben člen v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu (ZOHO).

Z razvojem aplikacije ‘Invazivke’ so olajšali postopek sporočanja najdb tujerodnih vrst ter tako omogočili hitrejšo izvedbo ukrepov za preprečevanje njihovega razširjanja. Projektne aktivnosti, ki so se začele 7. julija 2016, se bodo zaključile 31.oktobra 2020. Projekt v vrednosti 1,1 milijona evrov sofinancirajo Evropska komisija (program LIFE), MOP, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Pod okriljem MOP pa pravkar poteka še druga ozaveščevalna kampanja – ‘Imam svojo vrečko!’, ki se poveča negativnim vplivom na okolje zaradi pretirane uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Njen cilj je povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja narave z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, še bolj kot ozaveščenost pa bi bilo najbrž pomembno bistveno zmanjšanje potrošnje (in proizvodnje) teh plastičnih vrečk.

S kampanjo želi MOP opozoriti na pomen ravnanja z odpadki, kar vključuje tudi ukrepe za zmanjšanje količin odpadkov (ponovna uporaba izdelkov in podaljšanje njihove življenjske dobe) ter ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi. Tudi zato je MOP v tem šolskem letu vsem slovenskih osnovnim šolam priskrbelo ozaveščevalne zgibanke in plakate ter pripravilo dodatne strokovne vsebine za pedagoge. 

Še posebej veseli dejstvo, da se je v kampanjo prek poziva MOP najprej vključilo 454 osnovnih šol, potem pa samoiniciativno kar še 25 vrtcev, deset srednjih šol in centrov ter dva dijaška domova. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.