Naslovnica Slovenija Kaj naj bi ustvarjala Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture?

Kaj naj bi ustvarjala Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture?

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kulturo je pred kratkim objavilo javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Razpisanih je za 9 milijonov evrov sredstev. Vendar pa iz razpisa ni povsem jasno, za kakšne konkretne kulturne aktivnosti naj bi bil denar namenjen. Gre morda le za spretno črpanje evropskih sredstev? 

Zdi se, kot da bi želeli industralizirati kulturo, saj je v razpisu precej več govora o gospodarstvu, kot pa o kulturnih dejavnostih (foto: mediatel.co.uk) 

 

Namen razpisa je spodbujanje produkcije Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako omogočiti kreativno sodelovanje na področjih znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne raziskave, razvoj in inovacije, podporo naložbam v raziskovalno infrastrukturo, znanje in kompetence raziskovalnega potenciala ter za ustvarjalnost in optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, so zapisali na Ministrstvu za kulturo (MK).

“Glede na vključenost v prvo prednostno os operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike razpis spodbuja nacionalno in mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter promocijo kompetentnih centrov (kot konzorcijskih partnerjev prijavitelja), ob upoštevanju ciljev skladnega regionalnega razvoja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež, ki bosta kot nacionalni mreži po načelu soustvarjanja in mreženja tvorili vsaka vsaj po eno aktivno platformo za razvoj sodobnih raziskovalnih umetnosti v Republiki Sloveniji. Z vlaganji in strateškim povezovanjem na izbranih prioritetnih področjih prijaviteljev želi MK s pomočjo pojma sodobnih raziskovalnih umetnosti vzpostaviti nov hibriden ekosistem inovacij, podpreti odpiranje kakovostnih delovnih mest in ustvarjanje višje dodane vrednosti,” še pravijo v MK.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 9 milijonov evrov. Od tega bo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija namenjenih 5,4 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 3,6 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tokrat prispeval kar 80 %, ali z drugimi besedami 7,2 milijona evrov.

Razpis se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, natančneje prednostne naložbe 1.1 in  specifičnega cilja 1.1.1, ki nosi naziv »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.