Naslovnica Slovenija 148 milijonov evrov za prilagajanje podnebnim spremebam

148 milijonov evrov za prilagajanje podnebnim spremebam

Avtor: Spletno Uredništvo

Slovenija bo v letu 2019 iz Sklada za podnebne spremembe predvidoma porabila kar 148 milijonov evrov. Letos se napoveduje priliv v višini 64 milijonov evrov, torej v približno enaki višini kot so bili prilivi v sklad v letu 2018, prenos sredstev iz leta 2018 pa naj bi bil v višini 84 mio evrov.

climate changePodnebne spremembe bodo čedalje večje in bolj ekstremne, zato bo prilagajanje nanje neizbežno drago (foto: Tumisu/pixabay.com)

 

Sklad za podnebne spremembe bo letos skupno razpolagal z 148 milijoni evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.  Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020) je izvedbeni načrt ukrepov za dosega pravno zavezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020, so zapisali v sporočilu za javnost Ministrstva za okolje in prostor RS (MOP).   

Emisije toplogrednih plinov se v Sloveniji do leta 2020 ne smejo povečati za več kot štiri odstotke glede na leto 2005. Operativni program se zato osredotoča na področja oziroma sektorje, ki imajo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov v sektorjih, kateri niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi. To so emisije iz rabe goriv za ogrevanje stavb, emisije iz prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki.

Operativni program določa temeljne cilje, načela, prednostne naloge in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030. Ukrepi, določeni v navedenem krovnem programskem dokumentu, so ključni del programa za spreminjanje Slovenije v gospodarstvo, ki je gospodarno z viri, zeleno in konkurenčno nizkoogljično ter ki v celoti ločuje gospodarsko rast od emisij toplogrednih plinov.

Program predvideva izboljšanje učinkovitosti rabe virov, zniževanje toplogrednih plinov, večjo konkurenčnost tud prek inovacij ter spodbude za rast in zaposlenost. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih.

Kot npr. sofinanciranje ukrepov občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Ob tem pa Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 med drugim določa tudi nove namene porabe in ukrepe. Gre za  pet področij, oziroma namenov. 

Namen sodelovanje z gospodarstvom: ukrep Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo in ukrep Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično družbo namreč ne bo mogoče izvesti. 

Namen Zmanjševanja emisij v prometu: Ukrep spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu, nakup novih vozil za prevoz potnikov, pri čemer se bo sredstva namenjalo samo samo za sofinanciranje nakupa vozil na elektriko in vodik, in med upravičence uvrstilo vse občine, kar je prav tako novost. Namen Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: ukrepa Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela ureditev HE Mokrice.

Poleg tega se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja. Namen Prilagajanje podnebnim spremembam: izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in ukrep Izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij, ki so ga dodali na pobudo MKGP v času medresorske obravnave, saj gre za zadrževalnike z več funkcijami.

Namen in ukrep Raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb: ključno bo, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij. Med drugim pa se bo nadaljevalo z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, prvič se predvideva tudi vplačilo v mednarodni Zeleni podnebni sklad.

Prav tako bo še naprej potekalo sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE (podnebnih projektov tega programa), ter prvič namenila sredstva za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. V podobni obliki se bo nadaljevalo sofinanciranje projektov nevladnih organizaci (NVO), ob tem pa so sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje dela NVO, so še pojasnili na MOP. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.