Naslovnica Gospodarstvo Sprejeli so novo strategijo slovenskega turizma

Sprejeli so novo strategijo slovenskega turizma

Avtor: Spletno Uredništvo
Vlada RS je pred bližnjim iztekom mandata poleg številnih drugih aktivnosti sprejela ‘Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028’. Ta strategija naj bi bila odgovor na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, ter hkrati temelj nadaljnjega razvoja slovenskega turizma.
Sprejeli so novo strategijo slovenskega turizma

Piranska stolnica, ostanek obzidja in sprehajalna pot proti Fiesi (foto: SJ)

V ‘Strategiji’ slovenskega turizma 2022 – 2028′ je navedenih 5 ciljev. Prvi je povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe, drugi je povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov, tretji pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja, četrti razogljičenje in uravnoteženje turizma ter zadnji zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje teh 5 ciljev je v novi strategiji opredeljeno 7 politik s konkretnimi ukrepi, poleg tega pa so določili tudi 3 horizontalne politike, ki podpirajo uresničevanje ključnih strateških politik. Za doseganje vizije ‘zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse’ se bo slovenski turizem strateško usmeril v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti.

»Ocenjujemo, da bo skupaj z ostalimi s turizmom posredno povezanimi dejavnostmi, celotno turistično povpraševanje do leta 2028 generiralo 2,1 milijarde evrov dodane vrednosti v letu 2028 (+59 % glede na leto 2019) oziroma da bo v celotnem strateškem obdobju (do leta 2022 do let 2028) ustvarjenih 11,5 milijarde evrov dodane vrednosti iz naslova vseh učinkov turističnega povpraševanja.

 Prav tako bodo pozitivne posledice povečanja izvoza turističnih potovanj z 2,8 milijarde evrov letno (2019) na 4 milijarde evrov do leta 2028. Ocenjuje se, da bi bilo za uresničitev ciljev strategije na vseh področjih do leta 2028 potrebno vložiti skupno 1,54 milijarde evrov javnih evropskih in nacionalnih sredstev, ki so potrebna za financiranje izvajanja ukrepov in aktivnosti v okviru politik znotraj strategije,« pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.