Naslovnica Svet & EU Skoraj 200 milijonov evrov za trajnostni razvoj evropskega prometa

Skoraj 200 milijonov evrov za trajnostni razvoj evropskega prometa

Avtor: Spletno Uredništvo

Evropska komisija je pravkar objavila nov razpis ‘CEF Transport Blending Facility’ za evropske prometne projekte. Seveda ne gre za navadne prometne projekte, ampak za trajnostne , višina sredstev pa znaša skoraj 200 milijonov evrov.

Skoraj 200 milijonov evrov za trajnostni razvoj evropskega prometa Sredstva bodo namenjena upravljanju železniškega prometa in iskanju alternativnih goriv (foto:en.wikipedia.org)

 

Z Evropske komisije so sporočili, da je bil te dni v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope ‘IPE 2019 Blending’ objavljen nov razpis. Slednji predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja in finančnimi institucijami, gre pa za izključno projekte, ki bodo prispevali k okoljski trajnosti ter k povečevanju učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi. Za razpis ‘IPE 2019 Blending’ boe namenjenih 198 milijonov  evrov, ki jih sicer upravlja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA).

Od tega bo polovica oziroma 99 milijonov evrov namenjenih za uvajanje evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), drugih 99 milijonov evrov pa naj bi porabili za alternativna goriva v prometu. »Novost, ki jo prinaša IPE 2019 Blending je sodelovanje izvajalskih partnerjev (EIB in nacionalne promocijske banke) pri izbiri projektov. Predlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva IPE 2019 Blending samo s podporo izvajalskih partnerjev, ki bodo pregledali predlagane projekte in njihovo upravičenost do nepovratnih sredstev ter predložili sezname projektov v potrditev Evropski komisiji.

Predlagatelji s sedežem v Republiki Sloveniji morajo predhodno pridobiti odobritev projekta s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki bo spremljalo izvajanje izbranih projektov,« so objavili na spletu Ministrstva za infrastrukturo RS (MZI). Poleg bo za izvedbo projekta potrebno zagotoviti uporabo sredstev iz najmanj dveh različnih vrst virov, javnih in zasebnih. Natančneje je govora o nepovratnih (in/ali povratnih) virih iz proračuna EU ter povratnih virih financiranja s strani finančnih institucij oz. drugih zasebnih vlagateljev (s posojilom, dolgom, lastniškim kapitalom ali katero koli drugo povratno obliko podpore).

Slovenski interesenti bodo morali popolne prijave predlogov projektov za prvi rok na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo in Oddelek za evropska sredstva posredovati do 14. januarja 2020, sledili pa bodo še 4 četrtletnimi roki do začetka leta 2021 oz. do porabe sredstev. Evropska komisija bo vsakič izvedla ocenjevanje prijavnih obrazcev, ki jih bodo predložili prijavitelji, skupaj s prijavnimi dokumenti, ki jih bodo predložili izvajalski partnerji.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.