Naslovnica Slovenija Rdeči križ Slovenije je tik pred koncem leta zamenjal ožje vodstvo

Rdeči križ Slovenije je tik pred koncem leta zamenjal ožje vodstvo

Avtor: Spletno Uredništvo

Na zboru članov Rdečega križa Slovenije pooblaščeni zastopniki območnih združenj RKS v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu razpravljali o letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 ter o letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami. Nato so na nadomestnih volitvah za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za podpredsednico Belindo Ladiha in imenovali Cvetko Tomin za novo generalno sekretarko RKS.

rksRdeči križ Slovenije bo tudi v letu 2019 ostal vodilna organizacija v številnih humanitarnih akcijah (foto: rks.si)

 

Na seji zbora članov Rdečega križa Slovenije (RKS) so najprej sprejeli letni program dela, poimenovan Zaveza javnosti. Slednji predstavlja zavezo državljanom, da si bodo zaposleni in prostovoljci v Rdečem križu Slovenije tudi v letu 2019 prizadevali izvesti zastavljene naloge in s tem doseči zastavljene cilje. Izvedba nekaterih nalog zahteva dalj časa, zato so določene prioritete oz. tiste aktivnosti, katerih izvedba je nujna in ne sme biti odložena.

Zaveza javnosti 2019 vsebuje razčlenitev stalnih nalog, predvsem uspešno in učinkovito izvajanje javnih pooblastil. Rdeči križ Slovenije pri tem upošteva vizijo krovne organizacije – Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki stremi k nenehnemu navdihovanju, vzpodbujanju in omogočanju vseh oblik humanitarnih aktivnostih.

Ker se mladi zaradi drugačnih navad in življenjskega stila vedno manj odločajo za prostovoljstvo, bo ena glavnih nalog spodbuditi k sodelovanju čim več predšolskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. “Zahteve so izredno velike, pričakovanja še večja, možnosti pa so, kakršne so. Z novo podpredsednico bova naredila vse za dober začetek leta 2019,” pa je ob izvolitvi dejal nov predsednik Alojz Kovačič.

Alojz Kovačič je univ. dipl organizator dela, svojo delovno pot je začel kot predmetni učitelj v OŠ Maksa Durjava Maribor, od 1976 do 1999 leta je bil zaposlen v Oddelku za obrambne zadeve Maribor, deloval je kot strokovni delavec in kasneje postal sekretar MSS Maribor, bil načelnik Oddelka za obrambne zadeve MO Maribor, bil glavni tajnik Mestne uprave Maribor in bil 3 leta direktor sejemskega podjetja Sejmar.

Od 1999 je bil zapisan RK – 4 mandate je bil sekretar OZ RK Maribor, po upokojitvi 15.aprila 2015 pa je bil izvoljen za predsednika RKS – OZ Maribor do 20. oktobra 2016. V tem obdobju je bil 3 mandate član GO RKS, član različnih komisij in dva mandata predsednik komisije, je tudi član Sveta FIHO. Novoizvoljena podpredsednica Belinda Ladiha je od leta 2013 članica in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenije v Hrastniku.

Pedagoginja po izobrazbi je za svoje uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter tudi za delo na kulturnem in turističnem področju prejela več priznanj, med drugim bronasto občinsko priznanje za dosežke na izobraževalnem področju. Nova sekretatrka Cvetka Tomin pa je diplomirana obramboslovka, ki je med izvajanjem humanitarne pomoči tesno sodelovala z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter mnogimi nacionalnimi društvi Rdečega križa v JV Evropi.

Kot izvedenka za krepitev zmogljivosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje v mednarodnih projektih za usposabljanje državnih vodstev v primeru ukrepanja ob nesrečah. Z RKS so spročili še, da je po imenovanju napovedala, kako bo skupaj s sodelavci poiskala najprimernejše načine za izvedbo nalog iz sprejetega programa dela.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.