Naslovnica Slovenija Primanjkuje že 2100 zdravstvenih delavcev, razmere postajajo kritične

Primanjkuje že 2100 zdravstvenih delavcev, razmere postajajo kritične

Avtor: Spletno Uredništvo

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je zaradi pomanjkanja medicinskih sester podala pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ‘ZDRAVSTVENA NEGA’. Zgolj v bolnišnicah bi morali za zagotavljanje minimalnih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v tem trenutku na novo zaposliti najmanj 1.466 diplomiranih medicinskih sester in 643 tehnikov zdravstvene nege.

Če ne bomo ukrepali danes, bo jutri položaj še bolj kritičen, pri čemer so v igri človeška življenja (foto: pixnio.com)

 

Na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ( v nadaljevanju ZZ) z zaskrbljenostjo spremljajo problematiko pomanjkanja medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege v slovenskih zdravstvenih ustanovah in socialnovarstvenih zavodih.

Z obeh univerzitetnih kliničnih centrov, splošnih bolnišnic in domov za starejše poročajo, da na objavljene razpise za zaposlitev medicinskih sester ni prijavljenih kandidatov, mnoge medicinske sestre odhajajo v tujino oziroma zapuščajo svoj poklic in se zaposlujejo v drugih panogah, kjer so boljše delovne razmere, oziroma plačilo. Na intenzivni interni medicini Interne klinike UKC Ljubljana so zaradi pomanjkanja medicinskih sester celo zaprli oddelek.

V mnogih drugih ustanovah so razmere kritične in vedno težje obvladljive. Zato so na posamezne visokošolske zavode in na Vlado RS, ki podaja soglasje k vsebini razpisov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov, naslovili pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ‘Zdravstvena nega’ z namenom upoštevanja potreb kliničnih okolij, sistemov institucionalnega varstva in sistema dolgotrajne oskrbe po zaposlovanju medicinskih sester.

Zavedamj se, da je problematiko pomanjkanja medicinskih sester mogoče nasloviti zgolj z vključitvijo vseh ključnih deležnikov na podlagi sprejema ustreznih sistemskih ukrepov za njeno reševanje. ZZ bo takoj po konstituiranju nove vlade na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila pobudo za sprejem nacionalne strategije reševanja problematike pomanjkanja medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege.

Sistemski pristop bi moral poleg zagotavljanja ustreznega števila medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege ustrezno nasloviti problematiko izboljšanja delovnih pogojev v dejavnosti zdravstvene nege, zmanjševanje obremenjenosti zaposlenih, vlaganje v človeške vire in zagotavljanje ustreznega plačila, kar vse vpliva na pridobivanje novo zaposlenih, so še dodali na ZZ. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.