Naslovnica Slovenija Podprli so ekološka projekta na Pohorju in Muri

Podprli so ekološka projekta na Pohorju in Muri

Avtor: Spletno Uredništvo

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila financiranje ekoloških projektov ‘Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri’ in ‘Vizija Pohorje 2030’. Za oba projekta bo na voljo 6,7 milijona evro, od katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 5,3 milijona evrov.

 Podprli so ekološka projekta na Pohorju in Muri

 Mokrišča ob Muri (foto:gov.si)

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je odločila, da bo finančno podprla ekološka projekta ‘Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri’ in ‘Vizija Pohorje 2030′. Od skupnih 6,7 milijona evro jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 5,3 milijona. Cilj prvega projekta je obnova mokrotnih habitatov ob Muri, oziroma izboljšanje življenjskih pogojev tamkajšnje flore in favne.

»V okviru projekta se bo obnovilo rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, zagotovilo se bo varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura in vzpostavilo informacijske centre, učne poti ter interpretacijske poligone. Vrednost projekta znaša slabih 4,6 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 3,6 milijona evrov,« so pojasnili s Službe. 

Drugi projekt ‘Vizija Pohorje 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju’ je soroden prvemu, le da gre za povsem drugačno okolje od pomurskih ravnic. Že razširjeno ime projekta razkriva njegov osnovni cilj, poleg tega pa gre v tem primeru še za trajnostni razvoj Pohorja in tudi za določanje aktivnosti, ki so dopustne v naravi.

»Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšalo stanje habitata za 6 živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin). Nadgradilo se bo tudi izobraževalno – interpretacijske vsebine z namenom osveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja,« so zapisali na gov.si.

Vrednost ‘pohorskega’ projekta je nekaj več kot 2,1 milijona evrov, od tega bo ESRR zagotovil malce prek 1,7 milijona evrov.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.