Naslovnica Gospodarstvo Novi resni zapleti z mariborskim letališčem

Novi resni zapleti z mariborskim letališčem

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) se je odzavalo na nepričakovano odpoved najemne pogodbe glede mariborskega letališča s strani podjetja Aerodrom Maribor. Slednje je namreč sredi tedna obvestilo MZI, da odpoveduje najemno pogodbo za najem letališke infrastrukture, ki sta jo 2. marca 2017 sklenili družbi Aerodrom Maribor kot najemnik in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, kot najemodajalec.

maribor airMorda gre le za naključje, a so se zadeve dodatno zapletle po slovesu vlade Mira Cerarja (foto: maribor-airport.si)

 

Družba Aerodrom Maribor (AM) in njeni lastniki so kot razlog za prekinitev pogodbe navedli, da gre za izrazito ekonomsko nevzdržen model. Dodali so še, da  Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) ni bilo pripravljeno sprejeti njihovih predlogov za zagotovitev in ureditev medsebojnih odnosov najemnika in najemodajalca, ki se nanašajo na sklenitev vzdržnega in sprejemljivega ekonomskega modela upravljanja letališča Edvarda Rusjana Maribor.

“V preteklih mesecih smo večkrat izpostavili, da najemna pogodba za družbo AM in njene lastnike pomeni izrazito ekonomsko nevzdržen model. Kljub temu so do danes poravnane vse najemnine, ki presegajo več kot 2 milijona evrov, prav tako pa so bili redno kriti vsi vzdrževalni stroški in stroški upravljanja Letališča. Ključni motiv za sklenitev najemnega razmerja za obstoječo letališko infrastrukturo je bil razvoj letališča, ki bi omogočil medcelinske polete in druge gospodarske dejavnosti na tem območju.

Ob sklenitvi predmetne najemne pogodbe je za takšen razvoj obstajal obojestranski interes in v takšnih okoliščinah so bili dogovorjeni tudi pogoji najema, s ciljem čimprej pričeti z nadgradnjo letališča. Te okoliščine so se pomembno spremenile. Postopki sprejema sprememb prostorskih pogojev ter postopki razpisa koncesijskega akta so podaljšali vse še sprejemljive časovne načrte, hkrati pa še vedno ni jasno, kdaj se bodo ti postopki zaključili.

Družba Aerodrom Maribor brez jasnih časovnih okvirov ni pripravljena upravljati z obstoječo infrastrukturo, saj ta ne omogoča ekonomske učinkovitosti. V izogib odpovedi najemne pogodbe smo podali različne predloge za spremembo pogojev, vendar naši predlogi niso bili upoštevani. Ministrstvo je v svojem zadnjem januarskem dopisu opredelilo, da je sprememba obstoječe pogodbe možna le v primeru novega razpisa kar posledično pomeni odpoved obstoječe najemne pogodbe, za kar smo se tudi odločili.

Kljub navedenemu verjamemo, da še vedno obstaja izrazit potencial ter možnost za razvoj projekta širitve Letališča Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezan izrazit pozitiven vpliv na SV regijo Republike Slovenije, zato se iz samega projekta, ki bi temeljil na vzdržnih pogojih ne umikamo. Pričakujemo, da bomo v prihajajočih mesecih skupaj uspeli vzpostaviti bolj sprejemljiv in dolgoročno vzdržen model upravljanja letališča.

Navedeno pa ni in ne bo mogoče brez ustrezne podpore pristojnih ministrstev in pospešene aktivnosti le-teh pri zagotovitvi pogojev za razvoj,” so zapisali v sporočilu za javnost družbe Aerodrom Maribor. Z MZI so odgovorili, da odločitev družbe Aerodrom Maribor sprejemajo z začudenjem. Pogodbo so na osnovi javnega poziva podpisali slabi dve leti nazaj in iscer za obdobje 15 let, z jasno določenimi pogoji sodelovanja.

Pri družbi so tedaj očitno napovedovali so učinkovito in uspešno delovanje ter s tem odlično perspektivo letališča. Manj kot dve leti po podpisu pogodbe pa so že zahtevali državno pomoč in nekaj časa niti niso plačevali obveznosti iz najemne pogodbe. Pole tega je bilo v javnosti slišati o finančnih težavah podjetja, kar je daleč od optimističnih napovedi in zavez, ki so jih dajali ob podpisu pogodbe.

“Sedanje vodstvo MZI se je aktivno vključilo v iskanje dolgoročnih rešitev za uspešno rast in razvoj letališča Maribor, zato zavračamo očitke o nepripravljenosti. Glede morebitnih nerealnih obljub v preteklosti ne moremo sprejemati odgovornosti, prošnjo za dodelitev državne pomoči pa smo zavrnili, ker družba AM zanjo ni izpolnjevala zakonsko določenih pogojev.

Ministrstvo je večkrat jasno izrazilo pripravljenost za iskanje ustreznih rešitev, vendar je potrebno poiskati takšne, ki bodo najbolj ustrezne za čim širši krog deležnikov, ne zgolj za eno stran. Ob tem opozarjamo, da je obstoječa najemna pogodba zavezujoča za obe strani in je ni mogoče spreminjati, “ so zapisali v sporočilu za javnost MZI.

Spomnili so tudi, da bi bilo za kakršnekoli spremembe potrebno objaviti nov javni razpis, izbrati novega najemnika in z njim skleniti novo pogodbo, v kolikor bi MZI tovrstno opcijo prepoznalo kot najustreznejšo obliko razvoja Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Postopek za izbor najboljše možnosti za razvoj letališča ter obravnava vloge o zainteresiranosti za vlaganje zasebnih sredstev v javno infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je sicer že v teku.

Prav tako potekajo tudi aktivnosti glede državnega prostorskega načrta za to območje, pravijo na MZI. Ministrstvo pa seveda pričakuje, da bo družba Aerodrom Maribor spoštovala 6 mesečni odpovedni rok in v tem času izpolnjevala vse pogodbene obveznosti.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.