Naslovnica Svet & EU Komisija EU o slovenskem proračunu in o priporočilih

Komisija EU o slovenskem proračunu in o priporočilih

Avtor: Spletno Uredništvo

Evropska komisija pred dnevi objavila svojo letno oceno gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah. V poročilu ‘Zimski sveženj evropskega semestra 2019: pregled napredka držav članic pri gospodarskih in socialnih prednostnih nalogah’ je poudarila predvsem potrebo po spodbujanju naložb, izvajanju odgovornih fiskalnih politik in izvajanju dobro zasnovanih reform.

 coins calculator budget household budgetEnostaven in obenem zanimiv ekonomsko-finančni slikovni prikaz (foto:pexels.com)

 

S Komisije EU so pojasnili, da se skupno poročilo oz. sveženj, kot tudi vsa posamezna poročila o 28 državah članicah osredotočajo na nacionalno razsežnost evropskega semestra. Vsebujejo podrobno analizo gospodarskih in socialnih izzivov posameznih držav, služijo pa kot podlaga za razprave z državami članicami o njihovih izbirah nacionalne politike. 

Dokumenti so del širšega svežnja, ki vključuje krovno sporočilo s povzetki ugotovitev poročil za posamezne države in kategorizacijo držav v okviru postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji. Sveženj letos vsebuje tudi ‘Mnenje o posodobljenem predlogu proračunskega načrta Slovenije’. Slovenija je sicer oktobra lani predložila prvi osnutek proračuna, ki je temeljil na predpostavki ‘nespremenjene politike’, nato pa je predložila še posodobitev tega osnutka.

“Komisija ocenjuje, da posodobljeni načrt vsebuje določila, ki bi lahko bila neskladna z določbami ‘Pakta za stabilnost in rast’. Tako načrt Slovenije kot tudi Komisija napovedujeta, da bi osnutek proračunskega načrta lahko povzročil znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega cilja države. Komisija Slovenijo poziva, da v okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo proračun za leto 2019 skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast.

Evropska komisija sicer ugotavlja, da slovensko gospodarstvo še vedno raste in ostaja mednarodno konkurenčno. Medtem ko je lani doseglo 4,4 % rast, naj bi se letos gospodarska rast zmanjšala na 3,1 % v letu 2010 pa na 2,8 %. Stopnja brezposelnosti se še naprej zmanjšuje proti vrednostim pred krizo. V letu 2018 se je znižala na 5,6 % in pričakovati je nadaljevanje padajočega trenda,” so zapisali v sporočilu za javnost Komisije. 

Vendar pa so dodali, da je stopnja neaktivnosti starejših in nizko usposobljenih delavcev še vedno visoka, prisotno je tudi pomanjkanje delovne sile v določenih sektorjih. Za Komisijo EU je prav neizkoriščen delovni potencial starejših delavcev izziv za slovensko vključujočo rast, hkrati pa zgodnje upokojitve povzročajo dodatne pritiske na pokojninski sistem.

Komisija EU še dodaja, da so po njenem mnenju strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe vse bolj nujne, da bi Slovenija ostala na poti dinamične in trajnostne rasti. Prav staranje prebivalstva najbolj kliče k znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Glede naložb Komisija ugotavlja, da se v Sloveniji povečujejo, vendar so po deležu BDP še vedno pod povprečjem EU.

“Bolj usmerjene naložbe v znanje, okoljsko, prometno in energetsko infrastrukturo kot tudi na raziskave in inovacije bi okrepile konkurenčnost in produktivnost Slovenije. Na splošno je Slovenija pri upoštevanju priporočil za posamezne države za leto 2018 v okviru evropskega semestra dosegla omejen napredek,” so še naketere bolj pomebne ugotovitve Komisije. Podrobne ugotovitve skupnega svežnja in poročila o Sloveniji bodo predstavljene v petek, 15. marca v Hiši EU v Ljubljani.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.