Naslovnica Gospodarstvo Kam je izginilo 7 milijonov evrov dobička SiDG

Kam je izginilo 7 milijonov evrov dobička SiDG

Avtor: Spletno Uredništvo
Vlada RS se je seznanila s skupščino, oziroma z uradnimi letnimi poročili družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG). Ugotovljeno je bilo, da bilančni dobiček na dan 31. decembra 2021 znašal nekaj manj kot 7 milijonov evrov. Nekateri slovenski mediji so še maja letos pisali o rekordnih 14 milijonih evrih dobička v lanskem letu, najbrž so se tudi zaradi te ogromne razlike pri Vladi RS odločili za revizijo nekaterih poslov SiDG-ja.
Kam je izginilo 7 milijonov evrov dobička SiDG

Les je eno največjih bogastev Slovenije, zato je država nanje posebej pozorna na več ravneh (foto: FB SiGD)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je posredovalo informacijo , da se je Vlada RS seznanila z skupščino, oz.  zrevidiranim letnim poročilom in s konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG). Prav tako se je seznanila z izjavo o upravljanju družbe, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2021 ter tudi s poročilom neodvisnega revizorja.

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 6.966.060,40 evrov in se nameni za izplačilo družbenici Republiki Sloveniji. Vlada ni podelila članom nadzornega sveta družbe SiDG razrešnice za leto 2021, prav tako ni podelila razrešnice za leto 2021 direktorjem in članom poslovodstva družbe SiDG. Seznanila pa se je s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021,« sporoča MKGP.

Nekateri slovenski mediji pa so še konec meseca maja, ko je bila prejšnja vlada v odhajanju in je nadzorni svet družbe SiDG zamenjal vodstvo družbe, pisali o lanskih rekordnih 14 milijonih evrih dobička. Sedaj se je izkazalo, da je dobiček kar za polovico manjši. Najbrž je bila tudi zato sprejeta odločitev, da se izvede posebna revizija vodenja mnogih posameznih poslov družbe SiDG.

V tej reviziji naj bi namreč podrobneje preverili pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja ter tudi naročanje informacijskih in svetovalnih storitev. Najprej pa bosta morala Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbrati ter nato Vladi RS predlagati posebnega revizorja v imenovanje.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.