Naslovnica Slovenija Češeniške in Prevojske gmajne bodo postale nov krajinski park

Češeniške in Prevojske gmajne bodo postale nov krajinski park

Avtor: Spletno Uredništvo
Slovenija bo kmalu bogatejša za novo varovano naravno območje. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč danes v dvomesečno javno obravnavo podalo osnutek ‘Uredbe o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne’.
Češeniške in Prevojske gmajne bodo postale nov krajinski park

Prevojske gmajne (foto: MOP/Jana Vidic)

Češeniške in Prevojske gmajne se nahajajo na območju Ljubljanske kotline, obsegajo površino 416,43 hektarov ter zajemajo predele občin Domžale in Lukovica. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes javno predstavilo in dalo v obravnavo prvo verzijo ‘Uredbe o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne’, ki bo za pripombe javnosti in stroke na voljo natanko dva meseca – vse do 28. maja.

»Zaradi raznolikosti in prepleta kopnih in vodnih življenjskih okolij, celovitosti in ohranjenosti je tukaj prisotna visoka biodiverziteta, vključno s številnimi slovensko in evropsko ogroženimi in zavarovanimi vrstami ter habitatnimi tipi. Območje ima tudi posebne in kompleksne hidrološke lastnosti. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v ekološko pomembno območje in v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Največja mokrišča znotraj gozda so poplavno območje Rovščice s črnojelševjem (Blata) ter tri še ohranjena prehodna barja, ki so zelo redek habitatni tip v Sloveniji. Dodatno so na območju celotnega gozda prisotna številna manjša mokrišča: mokrotna območja v depresijah in ulekninah, nizka barja, kotanje z vodo, povirni kraki in poplavna območja potokov Rovščica, Želodnik in Erjavec,« so predlog strokovno pojasnili z MOP.

Podlago za osnutek dokumenta je lani pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in je že bil usklajevan z obema občinama. 5. aprila se v Domžalah in dan kasneje v Lukovici napovedujeta javni predstavitvi, gradivo je že na vpogled na spletni strani E-demokracija in spletnih straneh obeh občin. Spletna predstavitev omogoča tudi zelo natančen vpogled kartografskega gradiva in sicer na spletni povezavi Agencije RS za okolje.

Ne glede na čas trajanja vseh potrebnih pravnih in političnih procedur, bo Slovenija vsekakor kmalu bogatejša za novo varovano naravno območje. Po podatkih Skupnosti naravnih parkov Slovenije so trenutno v naši državi 1 narodni park, 3 regijski parki, 34 krajinskih parkov, 66 naravnih rezervatov in prek 1200 naravnih spomenikov.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.