Naslovnica Magazin Birokrati in pristojnosti ali tehnologija 5G in zdravje Slovencev

Birokrati in pristojnosti ali tehnologija 5G in zdravje Slovencev

Avtor: Spletno Uredništvo

Minister Rudi Medved, državni sekretar Leon Behin in predsednik sveta AKOS Luka Dekleva so na tiskovni konferenci spregovorili o nekaterih aktualnih odprtih vprašanjih, med katerimi so se dotaknili tudi uvajanja tehnologije 5G in upravljanju s frekvencami. Očitno bi v pripravi dokumenta državni organi kmalu pozabili na zdravje prebivalcev Slovenije. Ministrstvo za javno upravo za to napako krivi Agencijo za komunikacijska omrežja RS (AKOS), AKOS pa ostro odgovarja in zavrača vsako odgovornost.

 Birokrati in pristojnosti ali tehnologija 5G in zdravje Slovencev

Minister Medved, državni sekretar Behin in predsednik Sveta AKOS Dekleva na novinarski konferenci (foto: MJU/gov.si)

 

Minister Rudi Medved, državni sekretar Leon Behin (oba z Ministrstva za javno upravo) in predsednik Sveta AKOS Luka Dekleva so na novinarski konferenci med drugim pojasnjevali zaplete in pristojnosti državnih organov pri novi ‘Strategiji upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom‘. Slednjo mora strokovno pripraviti Agencija za komunikacijska omrežja RS (AKOS), soglasje pa dokumentu v končni fazi podeli Vlada RS.

»V javnosti ter v komunikaciji prihajalo do nekaterih dilem, kdo točno je pristojen za pripravo tega dokumenta in zakaj ga Vlada RS še ni sprejela,« so zapisali v sporočilu za javnost Ministrstva za javno upravo (MJU). Dodali so še ključno informacijo, da je bila Strategija umaknjena iz vladne procedure, saj je na dokument prispelo več pripomb z več različnih koncev. Zato bodo vse te pripombe najprej dobro preučili, šele nato bo dokument spet posredovan na Vlado RS, oziroma po potrebi ponovno tudi na AKOS.

Predsednik Sveta AKOS Luka Dekleva je povedal, da so z mnogimi vprašanji in pomisleki še zlasti glede zdravstvenega vidika lani poleti seznanili vodstvo AKOS, ki pa vseh teh pomislekov ni v zadostni meri upoštevalo v sami strategiji, na kar so jih tudi opozorili. AKOS pa je na svoji spletni strani odgovoril, da od njih nihče ni zahteval analizo vpliva novih tehnologij na okolje in da za to sploh niso pristojni.

»V nobenem od navedenih dokumentov, ki jih je agencija prejela od MJU, niso niti omenjeni zdravstveni vidiki uvajanja 5G tehnologije. Agencija je v celotnem postopku priprave vseh verzij strategije do danes to predložila trikrat v javno posvetovanje, kjer prav tako ni nihče v podanih pripombah izpostavil vidika varovanja zdravja,« trdijo na AKOS-u. Spomnili pa so tudi, da skladno z veljavno zakonodajo AKOS nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov tehnologij na zdravje ljudi. 

Zato se tudi ne ukvarja z raziskovanjem vplivov (sevanj) tehnologije na ljudi in okolje, to je namreč v pristojnostih Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za okolje in prostor. Potem pa so bili na AKOS še bolj ostri do MJU. “Sočasno je nezanemarljivo dejstvo, da je nosilec strateškega vidika razvoja komunikacijskih omrežij Ministrstvo za javno upravo, ki v tej povezavi pripravlja ustrezne strategije in akcijske načrte.

Na spletni strani MJU je tako tudi izrecno navedeno, da na ministrstvu zagotavljajo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju elektronskih storitev za državljane, gospodarstvo in državo. V zvezi z izraženim nezadovoljstvom ministra Rudija Medveda, ki je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je prejel vrsto pritožb na delo agencije, želi agencija pojasniti, da z vsebino teh pritožb ni bila seznanjena niti ji ni bila dana možnost, da ministru pojasni svoja stališča.

Minister Medved se namreč kljub pozivom vodstva agencije od začetka svojega mandata do sedaj ni niti enkrat srečal z direktorico agencije, kar nedvomno hromi medsebojno sodelovanje. Dejstvo pa je, da je agencija zaradi narave svojega dela in pooblastil pogosto deležna številnih pritiskov deležnikov, ki želijo uveljaviti lastne interese,” so svoj odgovor zaključili na AKOS-u.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.