Naslovnica Slovenija Analiza prostorskega razvoja Slovenije

Analiza prostorskega razvoja Slovenije

Avtor: Spletno Uredništvo
Pravkar je bilo objavljeno ‘Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021’, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Poročilo analizira dogajanje na področju prostorskega razvoja v obdobju 2014 – 2020 in gleda tudi naprej v prihodnost.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije mora upoštevati številne dejavnike (foto: SJ)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je objavil ‘Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021’. V njemu je prikazan analiza stanja in trendov prostorskega razvoja ter pregled izvajanja ‘Strategije prostorskega razvoja Slovenije’ in drugih prostorskih aktov v časovnem obdobju od leta 2014 do leta 2020. Poleg tega so v njem navedeni tudi predlogi za strategijo prostorskega razvoja Slovenije v naslednjih letih.

»Osrednji del poročila obravnava vsebinske sklope: kakovost življenja, upravljavski okvir urejanja prostora v Sloveniji in prostorske trende s področja demografskega razvoja, poselitve in značilnosti grajenega prostora, preobrazbe podeželja s poudarkom na kmetijstvu in gozdarstvu, vpliv gospodarstva na regionalni razvoj ter prepoznavnosti naselij in krajine,« so pojasnili z Ministrstva za okolje in prostor (MOP), kjer so tudi naročili izdelavo poročila.

Na MOP so spomnili  še na temeljna izhodišča, ki so našteta v ‘Strategiji prostorskega razvoja Slovenije’, med katerimi so racionalen in učinkovit prostorski razvoj, razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi; medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, preudarna raba naravnih virov, kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti…

Najpomembnejše med vsemi strateško in zakonsko definiranimi izhodišči pa je zagotovo ohranjanje narave in varstvo okolja, ne glede na vse ostalo.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.