Naslovnica Gospodarstvo 4 milijone evrov za podporo hmeljarjem

4 milijone evrov za podporo hmeljarjem

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pravkar razpisalo ‘Podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva’ in sicer v višini 4 milijone evrov. Javni razpis je namenjen hmeljarjem, katerih nasade je v zadnjih dveh letih napadla neozdravljiva bolezen hmelja.

 4 milijone evrov za podporo hmeljarjem

Javni razpis je namenjen obnovam hmeljišč po uničujoči bolezni, vloge pa bodo zbirali o od 3. avgusta do 16. septembra (foto: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pravkar objavilo javni razpis ‘Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva’. Ta javni razpis je namenjen pridelovalcem hmelja, natančneje za obnovo hmeljišč, ki so bila lani in letos ih letih uničena zaradi okužbe. Smrtonosno bolezen hmelja sicer povzroča viroid CBCVd (citrus bark cracking viroid), širi se zelo hitro in je neozdravljiva.

»Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja,« pravijo na MKGP.

Višina nepovratnih sredstev znaša 4 milijone evrov, načrpali pa jih bodo iz ‘Programa razvoja podeželja RS 2014–2020’. Znesek podpore za posameznega upravičenca znaša najmanj 50 % in maksimalno 90% upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo, številke pa se lahko močno razlikujejo, saj jih bodo pogojevala tudi ostala morebitna nakazila v obdobju zadnjih 6 let.

»Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore. Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog,« so še dodali na MKGP.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.