Naslovnica Gospodarstvo 14,5 milijona evrov subvencij za kmetijstvo in gozdarstvo

14,5 milijona evrov subvencij za kmetijstvo in gozdarstvo

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pravkar objavilo dva razpisa za subvencije v kmetijstvu in gozdarstvu. 4,5 milijona evrov bo namenjenih za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, 10 milijonov evro pa za naložbe v kmetijska gospodarstva.

145 milijona evrov subvencij za kmetijstvo in gozdarstvoTokrat gre predvsem za predindustrijsko obdelavo lesa, čeprav je govora tudi o drugih lesnih dejavnosti (foto: wallpaperflare.com/Karen Miller)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) sta v Uradnem listu RS pravkar objavile ‘Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020′. Predvidenih je za 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Prek razpisa želijo vzpostaviti nove multi-funkcionalne obrate za predelavo lesa in spodbuditi raznovrstne dejavnosti.

»Sem sodijo denimo: sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige,« so pojasnili z MKGP.

Od skupnega zneska bo 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev namenjenih posameznemu nosilcu oziroma skupini nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Preostala 2 milijona evrov pa bosta namenjenih gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo.

MKGP in ARKSTRP sta v Uradnem listu RS objavila tudi javni razpis ‘Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva’, po katerem bo kar 10 milijonov evrov namenjenih prilagajanju slovenskih kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Ta nepovratna sredstva se bodo črpala iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, upravičenci bodo nosilci kmetijskih gospodarstev. Sicer najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo, MSP pa lahko iz tega podukrepa v obdobju 2014–2020 skupno dobijo največ 3 milijone evrov.

»Predmet podpore so naslednje naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja: nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, in nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek,« sporočajo z MKGP.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.