Naslovnica Gospodarstvo Za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih artiklov bo 20 milijonov

Za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih artiklov bo 20 milijonov

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja sta pravkar objavila javni razpis za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020. Višina sredstev v razpisu znaša okroglih 20 milijonov evrov.

Za naložbe v predelavo trženje in razvoj kmetijskih artiklov bo 20 milijonovVloge za ta razpis, ki so lahko le v elektronski obliki, bodo zbrali do 17. avgusta (foto: needpix.com)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja sta v Uradnem listu RS objavila razpis ‘Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2020’. Razpis bo omogočil prejem nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna. Višina sredstev v razpisu znaša okroglih 20 milijonov evrov, ki bodo razdeljeni na dva sklopa. .

V prvem sklopu bo 7 milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v drugem pa bo preostalih 13 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe. Predmet podpore so bodo različne vrste naložb za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov, najnižji znesek podpore pa bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

Kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 milijonov evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 milijone evrov, srednje velika in velika podjetja pa največ 5 milijonov evrov podpore. »Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020.

Velik poudarek je namenjen naložbam, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Pri merilih za ocenjevanje vlog se bodo zato v večjem deležu upoštevali ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Spodbujamo naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz sektorjev sadja, zelenjave, žita ali prašičjega mesa,« so še pojasnili z MKGP.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.