Naslovnica Svet & EU Več sredstev za prenovljeni Evropski socialni sklad

Več sredstev za prenovljeni Evropski socialni sklad

Avtor: Spletno Uredništvo

Poslanci evropskega parlamenta so podprli prenovo Evropskega socialnega sklada (ESS) in povečanje sredstev, ki so zanj namenjena. Okrepljeno delovanje ESS bo omogočilo učinkovitejše spoprijemanje z izzivi izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja v državah EU.  

Evropski socialni sklad je deloval tudi v Walesu, nakar se je zgodil Brexit (foto: ptwa.org.uk)

 

Parlamentarni odbor za zaposlovanje in socialne zadeve pri parlamentu EU je podprl nove ukrepe za spopadanje z brezposelnostjo in revščino v Evropi. Poslanci so v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve predlagali okrepljeno financiranje Evropskega socialnega sklada (ESF+), katerega glavna prioriteta bo zaposlovanje mladih in položaj otrok. Sicer državljani EU postavljajo socialo in zaposlovanje na prvo mesto med izzivi, s katerimi se soočajo.

Evropski parlament želi tudi zato okrepiti socialno politiko EU s prenovljenim in poenostavljenim mehanizmom Evropskega socialnega sklada (ESF) pod imenom ESF+. Slednji bo namenjen spodbujanju zaposlovanja in kakovosti delovnih mest, izboljšanju dostopa do trga dela, podpiranju geografske in poklicne mobilnosti delavcev, spodbujanju izobraževanja, znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja ter boljšemu vključevanju prikrajšanih oseb v družbo.

Prenovljen Evropski socialni sklad bo združil več obstoječih programov. ESF+ bo tako obsegal Pobudo za zaposlovanje (YEI), Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Zdravstveni program EU. Združevanje obstoječih programov bo omogočilo učinkovitejše in enostavnejše reševanje izzivov brezposelnosti, neenakosti in socialnih razlik.

Posamezniki, ki živijo pod pragom revščine, bodo tako na primer lahko deležni celostne obravnave, ki bo obsegala tako materialno pomoč kot vključevanje v programe za spodbujanje izobraževanja in pridobivanje novih znanj ter spretnosti. “Parlament želi ESS združiti z drugimi skladi in programi in s tem poenostaviti instrumente EU za boj proti neenakosti. ESS+ bo postal poglavitni kanal evropskih naložb v ljudi,” pravi poslanka Verónica Lope Fontagné (EPP, Španija).

ESF+ bo spodbujal tri prednostne naloge: izobraževanje in vseživljenjsko učenje, učinkovit trg dela ter socialno vključenost in spopadanje z revščino. Posebna pozornost bo posvečena otrokom in mladim, ki imajo težave pri vključevanju na trg dela. Programi ESF+ pomagajo predvsem tako, da mladim omogočijo boljše znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za zaposlitev.

Poleg tega tudi otrokom omogočajo enake možnosti dostopa do kakovostnega in brezplačnega izobraževanja. Sredstva iz ESF+ bodo namenjena tudi programom digitalne transformacije zdravstvenih sistemov, zgodnjega diagnosticiranja bolezni ter mednarodnega sodelovanja v zdravstvu, predvsem v primerih težkih ali redkih bolezni. Pred vstopom v veljavo mora biti predlog posodobitve Evropskega socialnega sklada usklajen s Svetom EU in Evropsko komisijo.

Evropski socialni sklad (ESS) je sicer najstarejši med strukturnimi skladi, ustanovljen pa je bil z Rimsko pogodbo že leta 1957. ESS je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja poštene zaposlitvene možnosti. Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo zaposlitev. Financiranje ESS naj bi tako izboljšalo možnosti za zaposlitev milijonov Evropejcev.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.