Naslovnica Gospodarstvo Tri finančne injekcije v kmetijstvo in gospodarstvo

Tri finančne injekcije v kmetijstvo in gospodarstvo

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva razpisa v skupi vrednosti prek 5,5 milijona evrov, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je odobrila 621.000 evrov za širitev industrijske cone v Izoli.

Tri finančne injekcije v kmetijstvo in gospodarstvoDelavnica v okviru EIP projekta Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih pri partnerju Žipo Lenart (foto: gov.si/MKGP)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pravkar v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za podukrep 16.5 – ‘Okolje in podnebne spremembe’. S tem projektom se želi podpreti razvoj novih rešitev in prenos znanj v kmetijsko prakso v okviru pilotnih projektov in projektov EIP (Evropskega partnerstva za inovacije). Razpisanih je 2,466 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega je 966.875 evrov namenjenih za pilotne projekte in 1,5 mio evrov za projekte EIP.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ki deluje v okrilju MKGP) je v Uradnem listu objavila javni razpis za podukrep 19.3 – ‘Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine’ iz ‘Programa razvoja podeželja RS 2014-2020’. Razpisanih je 3,1 mio evrov nepovratnih sredstev. Podukrep 19.3 je sicer en izmed podukrepov v okviru pobude ‘LEADER’, razpis pa je namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj RS in tudi partnerjev iz tujine.

»V okviru podukrepa se lahko izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, na primer preko:publikacij, seminarjev, namenjenih usposabljanju,izmenjave osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in
koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja,« so pojasnili z Agencije.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je hkrati organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, pa je izdala odločitev o finančni podpori za projekt ‘Opremljanje Cone mestne industrije Vzhod’ v Izoli. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 621.000 evrov.
»Namen tega projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme v Coni mestne industrije Vzhod v Izoli s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP in odpiranja novih delovnih mest.

Z naložbo bodo v poslovni coni zagotovljena ustrezna komunalno opremljena zemljišča za umestitev proizvodnih in drugih predvidenih dejavnosti. V okviru projekta bo na 3,9 ha zgrajeno vodovodno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ter ustrezna prometna infrastruktura območja,« so pojasnili na spletni strani gov.si. Nova infrastruktura bo omogočila dodaten razvoj gospodarstva v občini Izola.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.