Naslovnica Gospodarstvo Pet milijonov evrov za nove sončne elektrarne

Pet milijonov evrov za nove sončne elektrarne

Avtor: Spletno Uredništvo
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih manjših sončnih elektrarn. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov evrov bodo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike na voljo v letih 2021, 2022 in 2023.
Ponekod po EU so kar celotna degradirana industrijska območja namenili za nove sončne elektrarne (foto: pxhere.com)

Z Ministrstva za infrastrukturo (MZI) so sporočili, da se razpis, ki EU financira iz Kohezijskega sklada, izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Razpis je namenjen sofinanciranju nakupa in vgradnje naprav za sončne elektrarne, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5 milijonov evrov. Te spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, pa imajo za cilj nakup in vgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, katerih moč znaša do 10 MW (megavatov). Sredstva so in bodo na razpolago v letih 2021, 2022 in 2023, v razpisu pa so navedeni tudi podrobnejši pogoji za interesente.

»Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022,« so pojasnili z MZI.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.