Naslovnica Gospodarstvo Novost se imenuje vavčerski sistem

Novost se imenuje vavčerski sistem

Avtor: Spletno Uredništvo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) t.i. ‘vavčerje’. Želja je, da bi MSP-jem tako omogočili bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo lahko okrepila svojo konkurenčnost in kompetence.

 euro 447209 960 720Vavčerski sistem je namenjen pomoči malemu gospodarstvu (foto: geralt/pixabay.com)

 

Vavčerski sistem je nov državni program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ter zadruge. Ta sistem naj bi MSP-jem omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine.

Dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava. Prva dva vavčerja sta že objavljena, ostali pa se bodo objavljali postopoma v prihodnjih mesecih. Najvišja vrednost, ki jo lahko podjetje pridobi za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih bo MSP lahko koristilo, pa znaša največ 30.000 evrov na leto.

Z Ministrstva za godspodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) so pojasnili, da bodo podjetjem na voljo vavčerji s področij:  certifikati kakovosti in poslovne odličnosti, internacionalizacija, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacija in omogočitvena tehnologije, zaščita intelektualne lastnine, krožno/zeleno gospodarstvo ter prototipiranje.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo. SPS bo nato preveril, ali MSP izpolnjuje pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. 

Prvi že objavljen vavčer je tisti za certifikate kakovosti. Njegov cilj je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in storitev in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

“Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd. MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata.

Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata,” pravijo na MGRT. Drugi objavljen vavčer pa je namenjen zaščiti intelektualne lastnine. “Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zaščiti svoje intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti. Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov in drugih oblik intelektualne lastnine. MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine,” so zaključili na MGRT.

MSP-jem je na voljo tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge na ‘Slovenskih poslovnih točkah (SPOT)’, ki se nahajajo v vseh statističnih regijah.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.