Naslovnica Gospodarstvo Nefinančno premoženje slovenskega gospodarstva

Nefinančno premoženje slovenskega gospodarstva

Avtor: Spletno Uredništvo

S statističnega urada so oznanili zanimive podatke o nefinančnem premoženju slovenskega gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah. Slednje je bilo konec leta 2017 vredno 144 milijard evrov.  

 terenSlovenska kmetijska in gozdna zemljišča so bila lani skupaj vredna 7,1 milijarde evrov (foto: Stephane Mignon)

 

S Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) so sporočili, da so 143,7 milijarde EUR vredna nefinančna sredstva slovenskega gospodarstva konec leta 2017 predstavljala 3,3-kratno vrednost BDP. Pri temo so bila osnovna sredstva (neto) vredna 133,6 milijarde EUR, zaloge v bilancah gospodarstva pa so dosegle 10,1 milijarde evrov. 

“Nefinančna sredstva so eden izmed osnovnih dejavnikov proizvodnje (tj. kapital) in hkrati merilo premoženja, ki ga prikazujemo v obliki nacionalne bilance stanja. Konec leta 2017 je imelo slovensko gospodarstvo za 143,7 milijarde EUR nefinančnega premoženja v osnovnih sredstvih in zalogah, kar je 3,3-kratna vrednost letnega BDP (43.000 milijonov EUR).

Upoštevaje potrošnjo stalnega kapitala oziroma amortizacijo je skupna (neto) vrednost osnovnih sredstev konec leta 2017 znašala 133,6 milijarde EUR. Večinski del vrednosti osnovnih sredstev so bili zgradbe in objekti (82,5 %), sledili so stroji in oprema (13,9 %), proizvodi intelektualne lastnine (3,2 %) ter gojena naravna sredstva (0,4 %).

Realno je bila vrednost osnovnih sredstev v primerjavi z letom 2016 nižja za 0,3 %. To je bilo posledica nižje vrednosti zgradb in objektov, saj je obseg potrošnje stalnega kapitala še naprej presegal nova investicijska vlaganja”, so zapisali pri SURS-u. Dodali so še, da se je vrednost zgradb in objektov v primerjavi z letom 2016 realno znižala le za 0,7 %.

“Nasprotno pa so višje investicije v stroje in opremo v zadnjih dveh letih povzročile dvig vrednosti v skupini stroji in oprema (ta se je realno zvišala za 2 %). Zvišala se je tudi neto vrednost proizvodov intelektualne lastnine (za 0,3 %). To kaže, da se padanje skupne vrednosti osnovnih sredstev, ki traja od leta 2011, počasi umirja.

Vrednost zalog v bilanci nefinančnih sredstev je konec leta 2017 znašala 10,1 milijarde EUR in je bila nominalno za 8 % višja kot pred enim letom. V strukturi vrednosti zalog so predstavljale največji delež zaloge trgovskega blaga (44 %), sledile so zaloge surovin in materiala (29 %), zaloge nedokončane proizvodnje (16 %) ter zaloge dokončanih proizvodov (11 %).Posledica okrepljene gospodarske aktivnosti je bila v letu 2017 tudi rast v vseh skupinah zalog.

Vrednost zalog nedokončane proizvodnje se je zvišala za 14 %, vrednost zalog surovin in materiala za 9 %, vrednost zalog trgovskega blaga za 6 % ter vrednost dokončanih proizvodov v bilancah podjetij za 1 %.” Z zadnjo objavo je SURS dopolnil bilanco stanj nefinančnih sredstev Slovenije z ocenami vrednosti zemljišč v lasti sektorja gospodinjstev skupaj s sektorjem nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG).

Za ta sektor pa velja, da so zemljišča poleg vrednosti stanovanjskih zgradb pretežni del nefinančnega premoženja. Konec leta 2017 je skupna vrednost zemljišč v lasti gospodinjstev in NPISG znašala 36,8 milijarde EUR. Pri tem je večji del vrednosti (81 % ali 29,7 milijarde EUR) predstavljala vrednost zemljišč pod zgradbami in objekti. Preostalih 19 % vrednost (ali 7,1 milijarde EUR) pa je predstavljala vrednost obdelovalnih zemljišč  – kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.