Naslovnica Svet & EU Komisija Evropske unije opozarja Slovenijo, da lahko ustavi izplačila

Komisija Evropske unije opozarja Slovenijo, da lahko ustavi izplačila

Avtor: Spletno Uredništvo

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so prejeli pismo Evropske komisije, v katerem opozarjajo na možnost začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun. Kot je v obvestilu navedla EK, bi lahko do potencialne začasne zaustavitev plačil prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA, kar so opozorili že aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve. Slovenija ima sedaj na razpolago dva meseca časa, da se ustrezno odzove.

Komisija Evropske unije opozarja Slovenijo da lahko ustavi izplačilaŠele ko bo Komisija EU proučila odziv Slovenije, bo sprejela odločitev, ali začasno zaustavitev plačil dejansko tudi realizira (foto: pixabay.com) 

 

Evropska komisija (EK) v pismu Slovenijo opozarja na možnost začasne zaustavitve plačil za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v kolikor ne odpravi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA. Slednje je v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil revizijski organ – Urad RS za nadzor proračuna (UNP). Slednji je v revizijskem poročilu sistem izvajanja ocenil z oceno dve, kar pomeni, da sistem deluje, a da so tudi neizbežno potrebne izboljšave.

“Pri poglavju, kjer pa je ocenjeval delovanje informacijskega sistema e-MA, pa je podal oceno tri, kar pomeni, da sistem deluje delno, vendar so potrebne znatne izboljšave. Ker gre za tehnično strokovna vprašanja, je za UNP informacijski sistem ocenil tudi zunanji izvajalec v tematski reviziji informacijskega sistema. Na osnovi poročila zunanjega izvajalca je UNP v decembru 2018 izdal 27 priporočil za njegovo izboljšavo.

K reševanju problematike smo v SVRK, organu upravljanja sistema izvajanja evropske kohezijske politike, takrat pristopili s podrobnim akcijskim načrtom za odpravo pomanjkljivosti, kjer smo jasno definiral vse potrebne aktivnosti za čim prejšnjo izpolnitev vseh revizijskih priporočil. Akcijski načrt se je iztekel včeraj. UNP-ju smo že poročali o izpolnjevanju njihovih priporočil. UNP mora sedaj preveriti ustreznost njihovega izpolnjevanja,” so zapisali v sporočilu za javnost Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Državni uradniki pojasnjujejo, da gre za standardne postopke EK s ciljem zagotovitve učinkovitega izvajanja evropske kohezijske politike ter smotrne porabe sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU. Morebitna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun prav tako ne bi imela vpliva na izplačila upravičencem (občinam, podjetjem, NVO-jem, itd.), ki lahko sredstva koristijo vključno z letom 2023.

Dodali so še, da proces izplačil iz slovenskega proračuna za EU projekte v takem primeru teče nemoteno. V Sloveniji namreč deluje t.i. ‘sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz nacionalnega proračuna’ – sredstva za izvajanje projektov se najprej izplačajo iz proračuna, zatem pa se izvedejo povračila iz bruseljske blagajne v državni proračun. Povračila se torej izvršujejo naknadno in zato ne morejo neposredno vplivati na plačila upravičencem.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.