Naslovnica Gospodarstvo Kar 8,8 milijona evrov za akvakulturo!

Kar 8,8 milijona evrov za akvakulturo!

Avtor: Spletno Uredništvo

V Uradnem listu Republike Slovenije so bili pravkar objavljeni trije javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

 akva 2Javni razpisi določajo pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter tudi sankcije za neizpolnjevanje obveznosti (foto: Flickr/Bytemarks/McKinley Aquaculture)

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so pojasnili, da bodo na petem javnem razpisu za ukrep ‘Produktivne naložbe v klasično akvakulturo’ bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Vendar morajo aktivnosti voditi k vsaj enemu od določenih ciljev: produktivne naložbe v klasično akvakulturo, diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst, posodobitev obratov akvakulture (vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi) ter izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali (vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi).

Poleg tega so cilji tudi naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture, naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata(ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata) ter diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, in sicer z razvojem dopolnilnih dejavnosti.

“Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 3.928.770,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 2.946.577,50 evrov, prispevek Republike Slovenije pa 982.192,50 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji znesek pa 2.500.000 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2,5 milijona evrov podpore,” sporočajo z MKGP. 

Na razpisu za ukrep ‘Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo’ bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov so prvi možni cilj.  

Drugi cilj aktivnosti so lahko naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, katera se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode (vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture).  Tretji cilj je spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij pri tem ukrepu znaša 2.122.142,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 1.591.606,50 evrov, prispevek RS pa 530.535,50 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji 2.000.000 evrov, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2 milijona evrov podpore. 

Na razpisu za ukrep ‘Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture’ bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. A tudi v tem svežnju se morajo aktivnosti dotakniti varčevanja z energijo ali zmanjševanja vpliva na okolje (vključno z obdelavo odpadkov) ali izboljšav varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev.

Lahko tudi podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi, se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave, se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES, ali pa bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme. 

Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij v sklopu tega ukrepa znaša 2.781.855,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 2.086.391,25 evrov, prispevek RS pa 695.463,75 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji 2.500.000 evrov, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2,5 milijona evrov podpore.

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano primerno (v razpisu natanko navedeno) dejavnost. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.