Naslovnica Gospodarstvo 8,4 milijone evrov za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture

8,4 milijone evrov za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture

Avtor: Spletno Uredništvo

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture in sicer RI-SI-LifeWatch, RI-SI-EATRIS in RI-SI-ELIXIR. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za vse tri projekte prispeval 8,4 milijona evrov.

84 milijone evrov za tri projekte razvoja raziskovalne infrastruktureRRI je angleška kratica za Responsible Research and Innovation, kar v slovenščini pomeni odgovorno raziskovanje in inovacije (foto: pxhere.com)

 

Vsi trije projekti so vezani na prednostna področja ‘Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture kot prednostna področja Slovenske strategije pametne specializacije (S4)’, kar naj bi prispevalo k zaključevanju procesa uresničevanja ciljev ‘Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020’. Izmed teh projektov razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora bo po odločitvi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, največ sredstev dobil projekt RI-SI-ELIXIR.

Za ta projekt, katerega skupna vrednosti je 5,3 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,2 milijona evrov. Cilj projekta RI-SI-ELIXIR je krepitev nacionalnih raziskovalnih kapacitet na področjih ved o življenju (life sciences). »Gre za infrastrukturo za učinkovit prenos novega znanja v zdravstvo in gospodarske veje, povezane z biološkimi procesi. Infrastruktura omogoča učinkovito povezovanje konzorcijskih partnerjev s sorodnimi partnerji v drugih nacionalnih infrastrukturah v naravoslovju, znanostih o življenju in naprednih računalniških tehnologijah ter plodno povezovanje vozlišča ELIXIR-SI z drugimi nacionalnimi vozlišči v omrežju ELIXIR,« so zapisali v sporočilu za javnost na gov.si.

Poleg tega bo pomembno še vzpostavljanje raziskovalnega, razvojnega in študijskega okolja, kar bo pomagalo trajno ohranjati znanje ter inovativnost slovenskih raziskovalcev na najvišji mednarodni ravni. Drugi po finančni vrednosti je projekta RI-SI-LifeWatch, za katerega bo od skupnih 3,3 milijona evrov Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,6 milijona evrov. Pri tem projektu gre za nakup opreme za nadaljevanje mednarodnih raziskovalnih projektov za spremljanje in napovedovanje učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost. »Z raziskovalno infrastrukturo bo omogočeno zbiranje, urejanje, oblikovanje in shranjevanje podatkov o biotski raznovrstnosti.

Podlaga takim raziskavam je tudi vzpostavitev banke tkivnih vzorcev, analitični center, molekularni laboratorij s potrebno programsko opremo za analizo genske diverzitete ter instrumentarijem na področju genomike in biotehnologije,« so še pojasnili. Tretji pa je projekt RI-SI-EATRIS, pri kateremu gre za posodobitev raziskovalne infrastrukture, ki služi zgodnjim fazam razvoja zdravil ter razvoju najsodobnejših diagnostičnih metod in terapevtskih pristopov. Aktivnosti v tem segmentu vključujejo genomske in metabolomske tehnologije, ki so zaradi aplikativno usmerjene narave imenovane tudi prenosne oziroma translacijske raziskave.

Prek tega projekta bo obenem izboljšana konkurenčnost Slovenije v okviru evropskega raziskovalnega prostora in evropskih raziskovalnih infrastruktur. Za RI-SI-EATRIS bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov, medtem ko skupna vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.