Naslovnica Gospodarstvo Za šoferje nič več spanja v kabinah

Za šoferje nič več spanja v kabinah

Avtor: Spletno Uredništvo

V Bruslju se je zaključil maratonsko dolgo zasedanje Sveta za promet, na katerem so odločali o sektorju prevozništva, natančneje o svežnju mobilnosti I (socialni in tržni steber) znotraj tega sektorja. Sveženj obsega Uredbo o dostopu do poklica prevoznika in dostopu do trga prevoza blaga, Uredbo o času počitka in tahografih ter Direktivo o izvrševanju socialnih pravil in lex specialis za napotitve voznikov. Ker je Slovenija tranzitna država in ima obenem zelo razvit prevozniški segment gospodarstva, bodo novosti za slovenska prevozniška podjetja in posameznike zelo pomembne.

 Prizor z zasedanja Sveta za promet, maratonska pogajanja so potekala vse že od lani (foto: mzi.gov.si)

 

Po dolgotrajni razpravi so ponoči ministri na Svetu za promet vendarle potrdili dogovor o prihodnosti prevoznega sektorja v EU, to je dogovor o tržnem in socialnem stebru mobilnostnega svežnja I. Svet je tako uspel premostiti razlike znotraj EU in sprejeti dogovor, ki bo prevoznemu sektorju zagotovil prihodnji stabilen pravni okvir in hkrati izboljšal socialni status poklicnih voznikov.

Potreba po dogovoru je izhajala iz trenutnega pravnega okvirja, ki ni enotno urejal notranjega trga mednarodnih cestnih prevozov znotraj ozemlja EU. Prevozniki v cestnem prometu so podvrženi pravilom o napotenih delavcih, kjer države samostojno uvajajo nacionalna pravila, kar resno ogroža učinkovit notranji trg in konkurenčnost mednarodnih prevozov v EU. V prihodnje bo status prevoznikov poenoten po vseh državah EU. 

Prav tako je bilo potrebno upoštevati prepoved spanja v kabinah tovornjakov, kar izhaja iz odločbe Sodišča EU. Cilj kompromisa je urediti konkurenčnost mednarodnega prevoznega sektorja v EU, hkrati pa zagotoviti pravične pogoje za delo in izboljšati varnost na cestah. Kompromisni dogovor obsega spremembe sedanjih zakonodajnih predlogov. 

Osnova dogovora temelji na učinkovitem nadzoru, zato so države potrdile ambiciozen časovni načrt za pametne tahografe, ki jih bo moral imeti celoten vozni park tovornih vozil do konca leta 2024. Evropska komisija se je hkrati zavezala za določeno finančno podporo procesu in pospeševanju razvoja tehnologije. Iz pravil o napotenih delavcih bodo od 30. julija 2020 izvzeti vsi bilateralni in tranzitni prevozi .

Vsa vozila bodo imela možnost dodatnih 2 operacij naklada ali razklada pri opravljanju bilateralnih prevozov, kar omogoča večjo prilagodljivost za potrebe sektorja. Pravila za kabotažo ostajajo nespremenjena, torej 3 operacije v 7 dneh, in pravila o napotitvi delavcev veljajo od dneva 0. Dodana je zahteva za 5 dnevno mirovanje po tem obdobju kabotaže.

S tem želijo države onemogočiti izvajanje sistematičnih kabotažnih prevozov, ki je trenutno evidentirana težava v nekaterih državah članicah EU. Dogovorjeno je bilo, da tudi za kombiniran promet veljajo enaka pravila kot za mednarodni promet. Sprejeta so bila tudi določila, ki bodo izboljšala delovne pogoje voznikov. Sprejeto je določilo, da se mora voznik vrniti v državo sedeža podjetja na 4 tedne oziroma na tri tedne, če koristi možnost skrajšanih tedenskih počitkov.

 Za redne tedenske počitke (45 ur) velja prepoved spanja v kabinah in prevoznik mora kriti stroške počitka izven kabin. Za skrajšane tedenske počitke je dovoljeno spanje v kabinah, vendar bo Evropska komisija v roku treh let poročala o primernosti sprejetega ukrepa. Države so se hkrati dogovorile, da ne bo potrebno  vračanje vozila v državo sedeža podjetja, saj je to v nasprotju z načeli učinkovitega organiziranja prevozov in nižanja emisij v okolje .

Ministrica mag. Alenka Bratušek se je v pogajanjih zavzemala za rešitve za Slovenijo, ki bodo ustrezale učinkoviti pravni ureditvi mednarodnih prevozov in zagotavljale konkurenčnost prevoznega sektorja, kot zelo pomembne gospodarske panoge v državi. Prav tako je bilo pomembno zagotoviti ustrezne delovne pogoje za poklicne voznike, kar bo pozitivno vplivali tudi na prometno varnost.

Za Slovenijo vse dogovorjene rešitve niso optimalne, vendar gre za najboljši možni dogovor v trenutnih razmerah. “Verjamemo, da bo dogovor omogočil učinkovito delo prevoznega sektorja znotraj ozemlja EU, ki za določene vrste prevozov ne bo podvržen različnim nacionalnim pravilom in sankcijam. Hkrati dogovor ureja tedenske počitke za voznike, skupaj z obveznostjo vračanja »domov«, kar je bistveno za izboljšanje socialnega statusa voznikov in njihovih družin.

Obenem verjamemo, da bo s tem povečana varnost na naših in evropskih cestah,” so razmišljanje ministrice strnili na MZI.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.