Naslovnica Slovenija Rdeči križ Slovenije pomaga pri vklopu migrantov v družbo

Rdeči križ Slovenije pomaga pri vklopu migrantov v družbo

Avtor: Spletno Uredništvo

Rdeči križ Slovenije je prejšnji mesec pričel izvajati projekt, ki so ga poimenovali ‘Zaposljivost in socialna integracija beguncev in prosilcev za azil’ oz. ESIRAS Slovenija. Projekt je nastal v sodelovanju z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), v 90% ga sofinancira Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), trajal pa bo najmanj 18 mesecev.

rks esiras Partner projekta ESIRAS Slovenija je Pravno – Informacijski center nevladnih organizacij (PiC), izvajal pa se bo v sodelovanju z Uradom RS za oskrbo in integracijo migrantov, Zavodom za zaposlovanje RS, lokalnimi skupnostmi, kjer živijo upravičenci in drugimi deležniki (foto: rks.si)

Prosilci za azil in osebe s priznano mednarodno zaščito bodo sodelovali na organiziranih delavnicah in v ostalih aktivnosti projekta ESIRAS Slovenija (ESIRAS – Employability and Social Integration of Refugees and Asylum Seekers), poleg tega pa bodo s člani ekipe projekta individualno iskali najboljše rešitve. Projekt zaposljivosti in socialne integracije beguncev ter prosilcev za azil je namreč namenjen zagotavljanju podpore vsem v projekt vključenim upravičencem pri izboljšanju njihovih možnosti za pridobitev zaposlitve in uspešni socialni integraciji. Obenem bodo tudi lažje dostopali do že obstoječih storitev Rdečega križa Slovenije, kot je npr. služba za združevanje družinskih članov.

Predsednik RKS, dr. Dušan Keber ob tem pravi: »Na področju migracij je (pre)malo razprave in še manj aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v slovensko družbo. Poleg združevanja z družinskimi člani, kar je ključnega pomena za integracijo, je za aktivno participacijo beguncev treba odpraviti še celo vrsto drugih težav: od iskanja stanovanja in zaposlitve do vključevanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem. S projektom ESIRAS, ki bo v 90% financiran iz sredstev evropskega sklada za zaposlovanje, bomo v letu 2018 beguncem pomagali predvsem pri vključevanju v slovenski trg dela.«

Projekt je nastal z namenom podpore tistim lokalnim skupnostim po Evropi, kjer je največ migrantov. Glavna pisarna projekta ESIRAS Slovenija je tako v Ljubljani, njena izpostava pa bo tudi v Mariboru. V drugih krajih po Sloveniji pa bo ekipa projekta ESIRAS morebitne upravičence dosegla s pomočjo naše mobilne enote, ki bo pri tem sodelovala z območnimi združenji RKS.

Vodja projekta ESIRAS Slovenija Maja Murn je izjavila: »V teh dneh se prostovoljci intenzivno usposabljajo za svoje prihodnje delo, da bomo upravičence kvalitetno podprli. Verjamemo, da bodo aktivnosti projekta pomembno prispevale k premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri socialni integraciji uporabnikov projekta ESIRAS v slovensko družbo in spodbudile zasebni poslovni sektor pri razvoju ustreznega sistema upravljanja raznolikosti.«

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.