Naslovnica Svet & EU EU o manjšinah in boju proti financiranju terorizma

EU o manjšinah in boju proti financiranju terorizma

Avtor: Spletno Uredništvo

Poslanci parlamenta EU bodo danes obravnavali ukrepe za boj proti terorizmu, na današnji dan pred 20. leti pa je stopila v veljavo Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Ta konvencija Sveta Evrope je namenjena varstvu in promociji jezikov tradicionalnih manjšin, ki so del evropske kulturne dediščine.

eu plakat

Osnovni cilj Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih je zaščita teh jezikov (foto: mmz.gov.si)

 

Poslanci parlamenta EU danes na plenarnem zasedanju glasujejo o poročilu španskega poslanca Javierja Narta (ALDE) o ukrepih proti financiranju terorizma. Glavna ugotovitev poročila je ta, da vsako kriminalno delovanje potrebuje logistično podporo. Če bi se razbilo logistiko, potem naj bi se tudi rešil problem.

Ob tem pa evropski poslanci poudarjajo, da je potrebno zaščititi vse skupnosti. Najbolj namreč zaradi terorizma trpijo muslimanske skupnosti. Žrtev terorizma je med muslimani 200-krat več kot med pripadniki drugih skupnosti. 

Predlog boja proti financiranju terorozma zahteva precej večjo izmenjavo informacij med obveščevalnimi agencijami. Izpostavlja zahteve po  vzpostaviti skupe platforme, kjer se bodo lahko obveščevalci redno srečevali in izmenjevali informacije, treba pa bi bilo ustvariti tudi skupno bazo podatkov za takšno prostovoljno izmenjavo informacij.

Predvsem pa bi se radi posvetili preiskovanju finančnih transakcij. Ker je pri tem potrebno spoštovati pravico do zasebnosti, zato se mora najti ravnotežje med svobodo in varnostjo. Radi pa bi vzpostavili tudi posebna orodja za preiskavo sumljivih transakcij med sumljivimi osebami in institucijami.

Tudi pri tradicionalnih načinih prenosa finačnih sredstev, kot je hawala (v uporabi predvsem v arabskih deželah in južni Aziji, op.p.), bi se moralo zabeležiti, kdo pošilja denar in kam gre ta denar. Poleg tega bi se morali posvetiti tudi tihotapljenju zlata, draguljev in umetnin, saj je tudi s tem možno financirati terorizem. 

Na današnji dan pred 20. leti pa je stopila v veljavo Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Listino je do sedaj ratificiralo 25 držav. Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih predstavlja prvi pravno relevanten korak Sveta Evrope k ohranitvi evropske jezikovne raznolikosti. Njen osnovni cilj je varstvo in promocija manj razširjenih jezikov, ki ne smejo biti niti dialekti, niti jeziki priseljencev.

Listina navaja vrsto ukrepov, s katerimi lahko države olajšajo in vzpodbujajo uporabo manjšinskih ali regionalnih jezikov na različnih področjih javnega življenja: v izobraževanju, pred sodišči, v upravnih postopkih, v medijih, na področju kulture in gospodarstva ter v socialnem življenju.

Listina upošteva dejstvo, da je položaj manjšinskih ali regionalnih jezikov različen in da se ukrepi uporabljajo v različnih socialnih, političnih in ekonomskih razmerah. Zato Listina pogodbenicam omogoča, da izberejo ustrezne ukrepe primerne za posamezni jezik. Slovenija je ratificirala Evropsko Listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope 4. oktobra 2000, v veljavo pa je Listina zanjo stopila 1. januarja 2001.

V pisni izjavi ob notifikaciji je Slovenija sporočila, da kot regionalna ali manjšinska jezika na ozemlju Slovenije priznava italijanski in madžarski jezik, določbe Listine pa bo smiselno uporabljala tudi za romski jezik. Slovenija je doslej odboru strokovnjakov, ki spremlja izvajanje listine, poslala štiri poročila. Kot so zatrdili na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, bo peto poročilo pripravljeno letos.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.