Naslovnica Slovenija 5 milijonov evrov za prenovo namakalnih sistemov

5 milijonov evrov za prenovo namakalnih sistemov

Avtor: Spletno Uredništvo

V Uradnem listu RS je bil objavljen javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je pripravljenih 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih.

namakalni systemNeekonomična poraba vode postaja problematična tudi v Sloveniji (foto: southwest-irrigation.com)

Javni razpis bo omogočil upravičencem pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 5 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so posebej poudarili ključni pogoj – da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

“Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema,” so zapisali na MKGP 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

 »Slovensko kmetijstvo se zaveda pomena namakanja kmetijskih zemljišč za kakovostne pridelke in stabilno pridelavo. Ker so se prvi namakalni sistemi gradili že pred več kot 30 leti, so danes potrebni tehnoloških posodobitev. Tudi kmetijstvo mora prispevati k odgovornemu ravnanju z vodo, temu pa je namenjen ta javni razpis, saj je osnovni pogoj vsaj 15 % potencialni prihranek vode. S tem ščitimo vodne zaloge, ob enem pa moderniziramo slovensko kmetijstvo,« je povedal kmetijski minister Dejan Židan.  

Dodal je še, da so potrebe na področju prilagajanja slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe velike in, da MKGP z javnim razpisom za naložbe v namakalne sisteme sledi strategiji razvoja kmetijstva do 2020 in močno spodbuja vlaganja v gradnjo namakalnih sistemov. MKGP ne spodbuja le izgradnje novih namakalnih sistemov, ki zagotavljajo bolj kakovosten in zanesljiv pridelek, ampak spodbuja tudi posodobitve obstoječih namakalnih sistemov, saj so namakalni sistemi v Sloveniji v povprečju stari več kot 20 let in nedvomno potrebni tehnoloških posodobitev.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.