Naslovnica Gospodarstvo 3 milijone evrov za skupne namakalne sisteme

3 milijone evrov za skupne namakalne sisteme

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pravkar javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Na voljo bo kar 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. S tem želijo zagotoviti več stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter tako posredno prspevati k večji konkurenčnosti slovenskega kmetijskega sektorja.

3 milijone evrov za skupne namakalne sisteme

Brez sodobnih namakalnih sistemov postaja tveganje za mnoge kmetovalce preveliko (foto:gov.si)

 

 Segrevanje planeta, podnebne spremembe in suše so vzrok, da so postala vlaganja v namakalne sisteme zelo pomembna za povečanje samooskrbe v Sloveniji. Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na pomanjkanje vode, kar je predpogoj za zagotavljanje stabilnih letin in kakovosti pridelkov. Ker so podnebne spremembe že postale bolj pravilo kot pa izjema, želijo kmetijsko branžo dobro prilagoditi nanje in med osnovne ukrepe spada primerno namakanje zemljišč s sistemi za večje skupine uporabnikov.

“Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane. Javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Slovenije, in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj za pridobitev sredstev je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1),” piše v razpisu.  

Pojasnili so še, da morajo upravičenci še pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente – vodno dovoljenje, izvedbo predhodnega postopka oziroma presojo vplivov, in odločbo o uvedbi namakanja. Sredstva bodo namenjana predvsem za vzpostavitve črpališč, izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda ter za ureditve vodnih virov, kot so vrtine in akumulacije. Posebej je bilo poudarjeno, da strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu.  

“Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu,” so zaključili pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.  

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.