Naslovnica Gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad razpisal 79,2 milijona evrov garancij

Slovenski podjetniški sklad razpisal 79,2 milijona evrov garancij

Avtor: Spletno Uredništvo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu RS št. 9/2018 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke, bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) tudi letos preko SPS-a lahko najela za 79,2 mio evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. 

denar

Podjetja, ki so podprta z garancijami SPS-a, kažejo dobre poslovne rezultate in koristi za celotno slovensko gospodarstvo (foto: pixbay.com).

 

Hkrati z ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov in + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre.

Z izdajo garancije se tudi poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita, ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus. Poleg tega se lahko zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR. Zagotovi se lahko tudi kredit, ki krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev in zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let, strošek medtem ko se odobritve garancije pa se ne zaračunava.

 Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zadostuje za podporo okoli 400 MSPj-ev, ki najamejo kredit pri banki in na ta način okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj. Vloge za upravičene stroške, ki so, ali bodo nastali od 01. januarja 2018 do 31. decembra 2019, lahko podjetja oddajo na SPS dvakrat na mesec od 15. marca do 15. oktobra letos, so sporočili s SPS in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

V obdobju 2007-2016 je bilo preko garancijske sheme skupno podprtih preko 3.000 projektov, ki so izvedli za okoli 1.289 mio EUR investicij.  Podjetja podprta z garancijami SPS-a so ohranila preko 64.100 delovnih mest ter ustvarila skoraj 7.600 novih delovnih mest oz. kar 2,5 novega delovnega mesta na podjetje. Statistika pa kaže tudi to, da so vsa podprta podjetja v opazovanem obdobju treh let po investiciji povprečno vrednost na zaposlenega povečala za cca 20%.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.