Naslovnica Gospodarstvo Plusi in minusi Slovenije skozi oči tujih investitorjev

Plusi in minusi Slovenije skozi oči tujih investitorjev

Avtor: Spletno Uredništvo

Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je predstavil rezultate najnovejše, že desete zaporedne raziskave o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji. Podjetja v tuji lasti večinoma rastejo hitreje od slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje, kot tudi izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposlenega.

Novinarska konferenca TNI raziskava 2017

Predstavitev rezultatov 10. raziskave Centra za mednarodne odnose FDV in javne agencije Spirit Slovenija (foto: Spirit Slovenija PR)

 

V zadnjem letu je podjetje s tujim kapitalom v Sloveniji v povprečju ustvarilo 3.444 EUR več dodane vrednosti na zaposlenega kot domače podjetje iz iste panoge in z enako produktivnostjo leta 2015. Kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovostne in usposobljene kadre, pri poslovanju v naši državi pa jih najbolj ovirajo visoki stroški dela, rigidna delovna zakonodaja in neučinkovit sodni sistem.

»Osnovni namen projekta je povečanje usklajenosti in kakovosti ukrepov ter izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij, ter hkrati povečala tudi privlačnost države za tuje investitorje,« je pojasnil mag. Gorazd Mihelič, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija, katera je bila pobudnik raziskave. Poleg tega je  izpostavil, da v luči izboljševanja poslovnega okolja tako za domača kot tudi tuja podjetja z letošnjim letom agencija SPIRIT Slovenija pričenja z aktivnostmi projekta SPOT – Slovenska poslovna točka, v vrednosti blizu 12 milijonov EUR, od katerih je 8,6 mio EUR evropskih.

Primerjava rezultatov raziskav zadnjih 10 let kaže, da se te ovire po ocenah tujih investitorjev v zadnjih letih celo povečujejo. Kljub oviram na slovenskem trgu pa podjetja s tujim kapitalom za leto 2018 napovedujejo rast. »»Spodbujanje tujih investicij je tako ključno za gospodarski razvoj Slovenije, pri čemer pa se podobno kot domača tudi tuja podjetja v slovenskem poslovnem okolju še vedno soočajo s številnimi in raznolikimi ovirami. Kar 38 % podjetij, ki so sodelovala v najnovejši raziskavi, v letošnjem letu namreč načrtuje širitev v naši državi, kar je največ po letu 2013, ko so bili zabeleženi najbolj optimistični širitveni načrti podjetij s tujim kapitalom v Sloveniji,« je dejala prof. dr. Andreja Jaklič, iz Centra za mednarodne odnose FDV.

V primerjavi z letom 2016 podjetja bolj optimistično načrtujejo prodajo, saj povečanje prodaje v letu 2018 načrtuje skoraj 70 % podjetij (leta 2016 je imelo tovrstne načrte manj kot 40 % podjetij), medtem ko so njihovi zaposlitveni načrti za letos podobni načrtom iz leta poprej. Novo zaposlovanje v 2018 pa načrtuje 55 % podjetij (leta 2016 je imelo enake načrte 51 % vzorčnih podjetij). K optimističnim napovedim poslovanja pripomorejo nekatere prednosti slovenskega okolja, med katerimi kot najpomembnejši motiv za investiranje v Slovenijo tuji investitorji še vedno izpostavljajo kakovostne in usposobljene kadre, je še dodala Jakličeva.

Pri slednjih podjetja še posebej poudarjajo slovensko znanje tujih jezikov in tehnično usposobljenost. Leta 2017 se je med motivi za investiranje v Slovenijo poleg tega povečal tudi pomen strateške geografske lege: ta namreč tujim investitorjem omogoča uresničitev njihovih širitvenih načrtov, saj imajo iz Slovenije dostop tako do ostalih trgov v Evropski uniji kot tudi do trgov izven EU, predvsem do balkanskih držav.

Investitorji kot posebno prednost Slovenije navajajo tudi njene inovacijske zmogljivosti (poleg človeških virov kot prednosti navajajo še poslovne partnerje in kompetenčne centre). Podjetja s tujim kapitalom so namreč nadpovprečno intenzivna v raziskovalno-razvojnih aktivnostih. Kar četrtina teh podjetij ima lasten oddelek za raziskave in razvoj (med njimi kar 11 % z več kot 50 zaposlenimi v tem oddelku, kar za slovenske razmere predstavlja velika raziskovalno-razvojna jedra). Poleg tega jih za matično podjetje kar 17 % opravlja raziskovalno-razvojno funkcijo.

Na področju raziskav in razvoja je Slovenija za tuje investitorje primerljiva celo z Nemčijo ali skandinavskimi državami, medtem ko jo na splošno najpogosteje primerjajo s Hrvaško, in sicer zaradi podobnih težav, povezanih s plačilnimi navadami in improvizacijo pri poslovnih praksah. Najpomembnejše ovire za privabljanje tujih investitorjev v Slovenijo pa so obremenitev dela z davki in prispevki, rigidnost delovne zakonodaje in stroški dela. Sledijo jim (ne)učinkovitost sodnega sistema, obdavčitev dobičkov in dohodka ter davčni postopki in plačilna nedisciplina, so še zapisali pri javni agenciji Spirit Slovenija. 

Podjetja s tujim kapitalom pri poslovanju omejujejo še zapleteni postopki ustanovitve podjetij, administrativna obravnava tujih investitorjev, postopki insolventnosti in stečajna regulativa, varstvo konkurence in nespoštovanje dogovorjenih pogodb. Leta 2017 so podjetja v primerjavi z letom 2016 zaznala poslabšanje prav pri najpomembnejših ovirah: v očeh investitorjev namreč rigidnost trga dela, stroški dela in neučinkovitost sodnega sistema postajajo vse večja ovira.

Raziskava je pokazala, da si podjetja za odpravo teh ovir želijo predvsem uveljavljanje pravne države (predvsem sankcioniranje korupcije in hitrejše ukrepanje ob plačilni nesposobnosti podjetij), stabilno in manj zapleteno zakonodajo, poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj za investicije, znižanje prispevkov na plače zaposlenih, uvedbo socialne kapice, poenostavitev postopkov odpuščanja neučinkovite delovne sile in tržnim potrebam prilagojen izobraževalni sistem (npr. spodbude mladim, da se usmerijo v tehnične poklice).

Med deficitarnimi poklici podjetja v tuji lasti najpogosteje navajajo tehnične poklice (strojnike, elektrotehnike, monterje in inženirje). Preverjanje zaznav o slovenskem poslovnem okolju med tujimi investitorji je vse od leta 2008 ena od rednih letnih aktivnosti SPIRIT Slovenija. Raziskava že tradicionalno preverja motive, težave in načrte tujih investitorjev pri poslovanju v Sloveniji ter njihovo (ne)zadovoljstvo z obstoječimi podpornimi storitvami ter predstavlja pomembno orodje prilagajanja in načrtovanja storitev agencije glede na spreminjajoče se potrebe podjetij. Cilj raziskave je tako oblikovanje priporočil za izboljšanje poslovnega okolja za tuje investitorje in učinkovitejše privabljanje tujih investicij.

Jubilejna 10. raziskava za načrtovanje aktivnosti in ukrepov, usmerjenih k izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji, pa tem vsebinam dodaja tudi analizo dinamike rasti podjetij v tuji lasti na podlagi njihovih finančnih izkazov za zadnjih pet let. Tako za obdobje med letoma 2012 in 2016 proučuje rast prodaje, izvoza, produktivnosti dela in števila zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom in jih primerja z rastjo v ostalih podjetjih v slovenskem podjetniškem sektorju.

Raziskavo za SPIRIT Slovenija vsa leta opravlja Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, ki je osrednji raziskovalno-analitični center za spremljanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije v Sloveniji. Na anketni vprašalnik v okviru raziskave je leta 2017 odgovorilo 238 podjetij z vsaj 10-odstotnim tujim deležem v kapitalu, kar predstavlja 27,3-odstoten odziv. Anketiranje je potekalo med 30. septembrom in 28. oktobrom 2017, opravljeni pa so bili tudi dodatni informativni razgovori s tujimi investitorji.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.