Naslovnica Gospodarstvo Občinam 11 milijonov evrov za poslovno-ekonomske cone

Občinam 11 milijonov evrov za poslovno-ekonomske cone

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo po uspešno ponovljenem javnem razpisu slovenskim občinam namenilo 11 milijonov evrov. Sredstva so plod lani poleti objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018. Razpisanih je bilo za 15 milijonov evrov sredstev, nazadnje pa so pristojne službe odobrile 15 od 19 prispelih projektov in zato je končni znesek nižji za približno 4 milijone evrov.

 

Industrijska cona SavljeIndustrijska cona Savlje ne dolgo nazaj (foto: grabyton)

 

Ekonomsko–poslovna infrastruktura, s katero občine opremljajo ekonomsko–poslovne cone, je osnovni pogoj za pričetek delovanja teh con, saj brez ustrezne infrastrukture podjetja v coni ne morejo zgraditi svojih poslovnih prostorov in objektov. Posledično v občine ne prihajajo nova MSP, ki v območje prinašajo nova delovna mesta in podjetjem omogočajo razvoj in rast. V okviru javnega razpisa je bila podprta dograditev, razširitev ali ureditev ekonomsko–poslovnih con z infrastrukturo, ki je za njeno delovanje potrebna.

Upravičena je bila prometna, energetska, komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije. Podoben razpis je bil objavljen že v letu 2016. Pogoj za podpis pogodbe je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki pa ga vsi prijavitelji niso uspeli pridobiti, zato tudi sredstev vsi niso pridobili. Ker se je ‘na terenu’ pokazal interes in potreba po ponovitvi razpisa, saj so občine ustrezno pripravile projekte oziroma vloge, je ministrstvo v letu 2017 javni razpis ponovilo.

Na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je potem pravočasno prispelo 19 vlog, od tega 15 iz vzhodne kohezijske regije in 4 iz zahodne kohezijske regije. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu s postopki in merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa je po zaključila postopke in ministru podala informacije o rezultatih predmetnega javnega razpisa. Prav tako je pripravila sklepe, katere je minister podpisal proti koncu prejšnjega tedna. Upravičencem bodo v že naslednjih dneh v podpis poslane pogodbe, so sporočili z MGRT.

Sredstva so bila odobrena 15 vlogam, v skupni višini 11.014.300,35 evrov. Štiri odobrene vloge so iz zahodne kohezijske regije, skupni znesek odobrenih sredstev je 1.711.553,69 evrov. Ostalih 11 je iz vzhodne kohezijske regije, zanje je bilo dodeljenih skupno 9.302.746,66 evrov. Najvišji dodeljeni znesek znaša 1.552.782,54 evrov, najnižji pa 231.979,00 evrov. Upravičencem se sofinancira največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek morajo zagotoviti iz lastnih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca letošnjega leta.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.