Naslovnica Slovenija Dnevi skrbi za naravo in okolje

Dnevi skrbi za naravo in okolje

Avtor: Spletno Uredništvo

Ta teden v Sloveniji obeležujemo kar tri pomembne dneve, ki so povezani z naravo in okoljem. Danes je na vrsti Dan Nature 2000, jutri Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in v četrtek Evropski dan parkov.

bled labodSkrbi za okolje in varovanje narave ni nikoli preveč, sploh zaradi škodljvih vplivov sodobnega sveta (foto: pxhere.com) 

V Evropski uniji se 21. maj obeležuje kot ‘dan Nature 2000’. Omrežje Natura 2000 s svojimi 27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot močan dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in ponuja tudi veliko možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, umetniško izražanje, izobraževanje in ozaveščanje o bogati naravni dediščini. Evropska unija je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje direktive o pticah iz leta 1979 in direktive o habitatih iz leta 1992.

Pri tem ne gre le za varovanje oddaljene narave, ampak predvsem za vključujevanje širokih praks glede rabe zemljišč, kulturnih in družbenih dejavnikov po vsej EU. Največji delež državnega ozemlja v omrežju Nature 2000 je (v EU) v Sloveniji, kar je odraz izredne biotske raznovrstnosti. Slovenci torej živimo z Naturo 2000 praktično na našem pragu – znotraj območij živi skoraj 130.000 ljudi. Na ravni EU pa uro hoda od prvega območja (5 km) živi več kot dve tretjini prebivalstva (65 %). 

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti je na vrsti jutri, posvečen pa bo 25. obletnici aktivnega ohranjanja biotske raznovrstnosti pod okriljem Konvencije o biotski raznovrstnosti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že danes v sodelovanju z Javnim zavodom Regijski park Škocjanske jame organizira predstavitev in razpravo, kjer bo posebna pozornost namenjena gozdnima rezervatoma Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, ki sta od lani del svetovne naravne dediščine starodavnih in prvinskih bukovih gozdov Evrope.

V času od uveljavitve konvencije je Slovenija zgradila trajen in delujoč sistem varstva narave od centralne zakonodajne ravni in odločanja v postopkih na državni in lokalnih ravneh ob podpori javnih strokovnih služb in nevladnih organizacij ter posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Izvajanje konvencije o biotski raznovrstnosti v Sloveniji je bilo do sedaj osredotočeno predvsem na uresničevanje njenih prvih dveh ciljev: ohranitev biotske raznovrstnosti ter trajnostna raba njenih sestavin skozi sodelovanje na vseh ravneh. Prihidnost pa prinaša nove izzive, kot so regulacija dostopa do genskih virov in uresničevanje delitve koristi od njihove uporabe, prilagajanje podnebnim spremembam ter boj proti invazivnim tujerodnim vrstam.

“Letos obeležujemo tudi evropsko leto kulturne dediščine. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Obkroža nas v mestih, naravnih krajinah in arheoloških najdiščih. Pomembno je, da kulturno dediščino, kamor spada tudi narava, ohranjamo in prenašamo na prihodnje generacije. Ne smemo jo prepustiti propadanju, poslabšanju ali uničenju. Pri nas, in na sploh v Evropi se je treba za visoko raven ohranjanja naravne dediščine zahvaliti tudi upravljavcem parkov, v katerih ohranjajo naravne vire, ki so pristna središča in ohranjevalci biotske raznovrstnosti,” so ob tej priložnosti spomnili na Ministrstvu za okolje in prostor.

Evropski dan parkov, ki bo na vrsti v četrtek, 24. maja, pa se obeležuje že od leta 1999 dalje in sicer na pobudo evropske organizacije Europarc. Namen dneva parkov je, da bi proslavili zavarovana območja po vsej Evropi. Z njim želijo ljudi približati naravi. Poudariti želijo pomen naravnih lepot, ohranjenih v naravnih parkih, pa tudi pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij.

Letos je tudi Evropski dan parkov posvečen kulturni dediščini, z njim želijo povezati ljudi z njihovo deželo, naravno dediščino z kulturno identiteto. V Sloveniji je sedaj po podatkih Agencije RS za okolje zavarovanih 269475 ha, kar je 13,3% površine Slovenije. Trenutno v Sloveniji obstajajo en narodni park (Triglavski NP), tri regijski parki, 44 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov in kar 1276 naravnih spomenikov

 

 

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.