Naslovnica Gospodarstvo 3 milijone evrov tudi za Škocjanske jame

3 milijone evrov tudi za Škocjanske jame

Avtor: Spletno Uredništvo

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras« v skupni višini nekaj manj kot 3 milijone evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma dobrih 2,4 milijona evrov. Škocjan Divača naravni most med Veliko in Malo dolinoNaselja v neposredni bližini Škocjanskih jam bodo posodobila kanalizacijo (vir slike: sl.wipikedia.org)

Gre za potrditev prvega od predvidenih projektov v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), k uresničevanju katerih bo svoj delež prispevala tudi evropska kohezijska politika.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Omrežje Natura 2000 in druga zavarovana območja so skoraj v vseh slovenskih občinah in se v zahodni Sloveniji razprostirajo na 42 odstotkov ozemlja, v vzhodni Sloveniji pa na 35 odstotkih.

Slovenija je za doseganje ciljev boljšega stanja okolja in biotske raznovrstnosti v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 zagotovila 45 milijonov evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj in s tem prispevala tudi k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Glavni cilj projektov bo ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.

Projekt »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras« je eden od predvidenih projektov v okviru Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) in bo prispeval k ohranjanju narave na izbranih območjih Nature 2000 Kras. Območje izvajanja projekta je sovpada z zavarovanim območjem Regijskega parka Škocjanske jame, kjer partnerji prepoznavajo procese, pritiske in nevarnosti, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih Natura 2000 habitatnih tipov in vrst.

V okviru projekta bo izveden odkup zemljišč in sklenjene pogodbe o varstvu narave z namenom vzpostavitve mirnih con na območjih kraških travišč, življenjskih okolij evropsko pomembnih vrst ptic in metuljev. S tem se bo preprečila neustrezna raba zemljišč in zmanjšale negativne posledice prisotnosti človeka na teh območjih.

Med drugim se bo uredilo tudi odvajanje fekalnih voda nad Škocjanskimi jamami (izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Škocjan, Matavun in Betanja s priključitvijo na ustrezne čistilne naprave), izolacija izbranih stebrov srednjenapetostnih daljnovodov z namenom preprečevanja poginov ptic, koridorje za prehod dvoživk ob cestah, izdelala mobilna aplikacija za identifikacijo ptic in izvajanje spremljanja in očistil del Divaške jame. 

Vodilni partner v projektu je Javni zavod Park Škocjanske jame. Ostali projektni partnerji, odgovorni za posamezne sklope projekta so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska, d. d., Občina Divača, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.