Naslovnica Gospodarstvo Razvoj države gre prek razvoja dvanajstih regij

Razvoj države gre prek razvoja dvanajstih regij

Avtor: Spletno Uredništvo

Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki Razvojnega sveta Gorenjske regije so podpisali dopolnitev Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije v vrednosti 46 milijonov evrov. S temi sredstvi bo Gorenjska regija izvedla 21 projektov, država pa bo k izvedbi teh projektov pripomogla s 23,6 milijoni evrov. Prihodnji teden naj bi podoben dokument podpisali še Koroška in Podravska regija, zatika pa se s Osrednjeslovensko, Obalno-kraško, Posavsko, Vzhodnoslovensko in Primorsko-notranjsko regijo.

regije 3Slovenija in njene regije (foto: hr.wikipedia.org)

Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT) so spomnili, da so ‘Dogovori za razvoj regij’ utemeljeni oziroma uzakonjeni z ‘Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja’. Na MGRT pravijo, da se zavedajo, kako so regije pomemben dejavnik razvoja v državi. Vseh 12 razvojnih regij ima tako sprejete ‘Regionalne razvojne programe’ za vsakokratno obdobje sedmih let.

Le-ti vsebujejo razvojne prioritete regije, ki jim država skuša prisluhniti, kar se dogaja predvsem skozi dogovore za razvoj regij. Gre za razvijanje regij po principu od spodaj navzgo, saj Dogovori za razvoj regij izhajajo iz Regionalnih razvojnih programov. Te pripravijo regije, sprejmejo pa jih Razvojni sveti regij, nakar jih še potrdijo Sveti regij. Ti programi pomagajo državi, da na eni strani lažje prisluhne potrebam regij in na drugi stani, da bolj uravnoteženo dodeljuje razvojna sredstva regijam.

Vsaka regija ima na Direktoratu za regionalni razvoj, ki deluje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, svojega skrbnika regije. Tudi preko skrbnikov regij skušamo zagotavljati stalen dialog med regijami in ministrstvi ter tudi na ta način uveljavljati teritorialni razvojni dialog in prispevati k razvojnemu modelu večnivojskega upravljanja. V treh regijah, in sicer Zasavki, Pomurski in Obalno-kraški, v okviru prvega povabila k Dogovorom za razvoj regij ni bilo moč uskladiti projektov.

Kasneje so z Zasavjem in s Pomurjem v okviru drugega povabila že podpisali celoten dogovor, z Goriško, Savinjsko in danes še Gorenjsko pa so podpisali dopolnitve oz. dodatke k obstoječim dogovorom. Na vrsti je še podpis dogovorov z Osrednjeslovensko, Obalno-kraško, Posavsko, Vzhodnoslovensko in Primorsko-notranjsko regijo, že naslednji petek, torej 20. julija, pa bo na ministrstvu potekal podpis s Podravsko in Koroško regijo v skupni višini okoli 100 milijonov evrov.

Socer prvi dodatek k dogovoru za razvoj Gorenjske regije vključuje najpomembnejših 21 regijskih projektov. Izvedbo teh bodo omogočila tri ministrstva, ki bodo skupaj prispevala 23,6 milijonov evrov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 2,9 milijonov evrov namenilo za 4 projekte v podporo podjetništvu, Ministrstvo za infrastrukturo bo primaknilo 5,9 milijonov evrov za 6 projektov kolesarskega omrežja.

Poleg tega bo Ministrstvo za okolje in prostor prispevalo 14,8 milijonov evrov za 11 projektov na področju vlaganja v vodnih sektor – na eni strani za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na drugi strani za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. N a MGRT so še spomnili, da so z Gorenjsko razvojno regijo lani najhitreje dosegli konsenz in hitro podpisali dogovor v vrednosti 23 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za štiri projekte. Država je takrat prispevala 11 milijonov evrov. 

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.