Naslovnica Slovenija Že v kratkem nov zakon o državnem poroštvu za stanovanjske kredite

Že v kratkem nov zakon o državnem poroštvu za stanovanjske kredite

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za finance je včeraj v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Poleg večanja fonda javnih stanovanj gre za dodatno obliko reševanja stanovanjske problematike, pri kateri je predviden nakup primerne stanovanjske nepremičnine.

Že v kratkem nov zakon o državnem poroštvu za stanovanjske krediteJavna obravnava predloga novega zakona o poroštvu za stanovanjske kredite bo trajala do 10. februarja 2020 (foto:libreshot.com)

 

Z Ministrstva za finance (MF) sporočili, da bo novo državno poroštvo namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si bi lahko s pomočjo kreditiranja kupili lastno stanovanjsko nepremičnino. Državna poroštva za stanovanjske kredite se bodo lahko izdajala celo desetletje – vse do 31. decembra 2030.

Skupni obseg poroštev je predviden v višini do 500 milijonov evrov glavnic kreditov, medtem ko se bo letni obseg poroštev določal prek proračuna, pri čemer je v že sprejetih proračunih za leti 2020 in 2021 predvidenih 200 milijonov evrov letno.»Predvideno je 100 % poroštvo države za stanovanjske kredite do višine glavnice 150.000 evrov z ročnostjo največ 30 let (z vključenimi reprogrami) in lastna udeležba kreditojemalca v višini vsaj 20 %.

Slednje kot kriterij za najem kredita določa že Banka Slovenije v Sklepu o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Kreditojemalec si bo banko lahko izbral sam, tudi na podlagi prejetih ponudb, za katere upamo, da bodo zaradi prvovrstnega zavarovanja kredita celo ugodnejše,« so med drugim še pojasnili z MF. Predlog novega zakona o državnem poroštvu predvideva še, da bo država kot porok namesto kreditojemalca plačala največ 6 zapadlih obrokov, pri tem pa bo z njim dogovorila individualni način poplačila regresne terjatve.

V primeru unovčenja celotnega poroštva zaradi odpovedi kreditne pogodbe pa se bo regresna terjatev državi poplačala s prodajo nepremičnine, pri čemer bo imel predkupno pravico Stanovanjski sklad RS. »Ključni cilj predloga Zakona o poroštvih RS za stanovanjske kredite je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljankam in državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji, pri tem pa izpolnjujejo pogoje glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije.

Želimo pa si, da bi Banka Slovenije po sprejetju zakona znova preučila smiselnost makrobonitetnih omejitev za kredite z državnim poroštvom in morda omilila zahtevane vrednosti mesečnega dohodka, ki mora ostati kreditojemalcu. Gre namreč za prvovrstno zavarovanje kreditov pri bankah, katerih finančna stabilnost se ob tem ohranja na ustrezni ravni,« pa so še dodali na MF.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.