Naslovnica Svet & EU Za prehod EU v krožno gospodarstvo bo potrebno več

Za prehod EU v krožno gospodarstvo bo potrebno več

Avtor: Spletno Uredništvo
Komisija EU je pravkar objavila prenovljen in z aktualnimi predpisi ažuriran okvir za boljše spremljanje napredka pri prehodu EU v krožno gospodarstvo. Pri tem so s Komisije opozorili, da bo za doseganje ciljev EU glede učinkovite rabe virov, zagotovitev trajnostne rabe materialov in povečanje strateške avtonomije EU, potreben hitrejši napredek.
Za prehod EU v krožno gospodarstvo bo potrebno več

Recikliranje že deluje, a bo pot do uresničitve trajnostnih ciljev EU še dolga (foto: slovenia.representation.ec.europa.eu)

Evropska komisija je oznanila, da je revidirala okvir za spremljanje krožnega gospodarstva. Ta instrumentalno-metodološka  novost naj bi omogočila boljše spremljanje napredka pri prehodu na krožno gospodarstvo v EU in naj bi obenem predvidevala dodatne novosti na poti k podnebni nevtralnosti, odpornosti in globalni trajnosti. Pri tem pa bo morala EU še zmanjšati uporabo materialov in količino odpadkov.

Komisija EU pravi, da je proizvodnja v EU sicer že zelo gospodarna z viri, poraba materialov v EU pa vseeno ostaja zelo visoka, zato se mora zmanjšati. Leta 2020 je vsak Evropejec v povprečju ustvaril 35 kg odpadne plastične embalaže, kar je 25 % več kot leta 2010. Sicer med državami članicami EU danes obstajajo velike razlike, zato bodo morali marsikje povečati intenzivnost ravnanja s tokovi odpadkov in še posebej s plastiko.

Poleg tega je gospodarstvo EU še vedno zelo linearno, sekundarni materiali pa pri tem predstavljajo manj kot 12 % vseh uporabljenih materialov. »Trgovanje s sekundarnimi surovinami se povečuje tako znotraj EU kot tudi z državami nečlanicami EU. Za številne specialne kovine in elemente redkih zemelj (Li, Ga, Nd) je stopnja recikliranja ob koncu življenjske dobe okoli 1 %, medtem ko stopnja doseže 16 % za nikelj (Ni) in 22 % za kobalt (Co), oba sta surovini za baterije.

Emisije toplogrednih plinov v EU zaradi proizvodnih dejavnosti so se v obdobju 2008–2021 zmanjšale za približno 25 %, kar kaže, da ima prehod na krožno gospodarstvo pomembno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti. Vendar pa se je potrošniški odtis EU med letoma 2010 in 2021 povečal za 4 % in povzročil vplive, ki presegajo določene planetarne meje,« pravijo v sporočilu za javnost Evropske komisije.

Dodali pa so še nekaj ekonomskih podatkov. Tako so gospodarski sektorji, ki so pomembni za krožno gospodarstvo, v EU leta 2021 zaposlovali 4,3 milijona ljudi. To je za 11 % več kot leta 2015. Predvsem pa se je dodana vrednost v sektorjih krožnega gospodarstva v tem obdobju povišala kar za 27 %v in se močno približala okroglim 300 milijardam evrov.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.