Naslovnica Slovenija Vsaka tretja preverjena gradnja na črno, vsaka druga z nepravilnostmi

Vsaka tretja preverjena gradnja na črno, vsaka druga z nepravilnostmi

Avtor: Spletno Uredništvo

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla koordinirano akcijo preverjanja obstoja nedovoljenih objektov oziroma gradenj. Rezultati akcije kažejo, da je vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, pri vsakem drugem pa je bila ugotovljena nepravilnost.

 Inšpektorji so po dolgi akciji ugotovili, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo (foto: pixabay.com)

 

9 mesecev trajajoča akcija Gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj predvsem na varovanih območjih, s poudarkom na objekte v gradnji in ne na tiste objekte, ki so že zgrajeni in vseljeni. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij preverili, ali se gradnje objektov dejansko izvajajo po pridobitvi gradbenih dovoljenj in ali so objekti skladni z izdanim dovoljenjem.

»V akciji je sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev IRSOP. Od 260 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov je bilo uvedenih 298 postopkov, od teh 280 upravnih inšpekcijskih postopkov in 18 prekrškovnih postopkov, znotraj katerih je bilo opravljenih 481 inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu.

V sklopu akcije je bilo opravljenih 481 inšpekcijskih rednih pregledov in 92 zaslišanj. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 17 primerih, na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti ter jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z GZ,« so pojasnili na IRSOP.

Skupno so odkrili 62 nedovoljenih objektov, kar predstavlja skoraj 33% preverjenih objektov. Za 51 nelegalnih objektov so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradenj ter rok za njihovo odstranitev. Izdani sta bili dve odločbi za odklop od javnega komunalnega omrežja oziroma infrastrukture, naleteli pa so tudi na 4 nevarne objekte, kjer so takoj prepovedali njihovo uporabo rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje, za 6 objektov pa so ugotovili, da so neskladni.

V vseh zadevah, ki so vključene v akcijo, pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato ugotovitveni postopki še vedno potekajo tudi po predvidenem koncu akcije. Od skupno uvedenih 280 upravnih inšpekcijskih postopkov še ni odločeno v 90 zadevah, kar predstavlja 32% takih zadev. In če rezultati akcije kažejo, da je v Sloveniji vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, pa je enako zaskrbljujoče, da je bila pri vsakem drugem ugotovljena kakšna nepravilnost.

Letos je bilo namreč v akciji skupno izdanih 92 inšpekcijskih odločb, kar v že odločenih postopkih predstavlja skoraj polovico nadzorovanih objektov (48,4%).

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.