Naslovnica Slovenija Vlada bo sofinancirala tudi investicije v Triglavski narodni park

Vlada bo sofinancirala tudi investicije v Triglavski narodni park

Avtor: Spletno Uredništvo

Vlada RS je pravkar izdala novo ‘Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku’. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, se bodo zagotavljala iz državnega proračuna, in sicer iz postavke Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada bo sofinancirala tudi investicije v Triglavski narodni park

Območje Triglavskega narodnega parka je zaščiteno, a to ne bi smelo poslabšati kakovosti življenja prebivalcev (foto: tnp.si)

 

Vlada RS je na 56. redni seji, poleg drugih točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP), sprejela tudi ‘Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku’. Finančna sredstva bo zagotovilo prav MOP, gre pa za letni znesek v višini milijon evrov.

Na podlagi te Uredbe in tudi akcijskega načrta, ki ga bo pripravil Javni zavod Triglavski narodni park, se bo iz državnega proračuna sofinanciralo različne projekte lokalnih skupnosti na območju narodnega parka.

Predvsem bo šlo za projekte zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, za podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska pomoč, delovanje šol in vrtcev, šolski prevozi, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu) ter za podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb.

Poleg tega bodo sredstva na boljo tudi za projekte v zvezi z delovnimi mesti in za izvajanja primernih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.

S to uredbo se tako določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti v skladu s posebnim zakonom, ki ureja TNP.

Prav tako se s to uredbo določata tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.