Naslovnica Slovenija Ugotovitve o luknjah Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Ugotovitve o luknjah Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Avtor: Spletno Uredništvo

Ker so se ob nedavni aferi s sulfiti v mesnih izdelkih pokazale pomanjkljivosti glede delovanja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), so državne strukture reagirale tako, da so takoj ustanovile nov državni organ. Tako je bila v petek na vrsti konstitutivna seja Sveta za varno hrano, potem pa še novinarska konferenca o internem nadzoru. Očitno se obeta kadrovska širitev UVHVVR.

 Petkova novinarska konferenca (foto: gov.si)

 

Na konstitutivni seji Sveta za varno hrano (SVH) so najprej imenovali vodstvo, nato pa so sprejeli sklep, da se razpravo glede nedavne afere s sulfiti v mesnih izdelkih preloži na naslednjo sejo sveta, ko bodo člani seznanjeni z gradivom. Po prvi seji SVH pa so na novinarski konferenci predstavili ugotovitve tako komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti, kot tudi delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Prva dama Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) Aleksandra Pivec je potrdila, da jo je zadeva v zvezi z nadzorom nad sulfiti resno zaskrbela, zato je odredila notranji nadzor, da bi si lahko ustvarila resnično sliko o vsem dogajanju. »Popravljalni ukrepi z roki za izvedbo se nanašajo na nujno in takojšnjo odzivnost na prijave potrošnikov, čigar obravnava mora biti v skladu s kriteriji glede možnega škodljivega vpliva na zdravje. Enako pomembno je pravočasno in ustrezno obveščanje tako javnosti kot ministrice.

Posebej je potrebno izboljšati komunikacijo s potrošniki, ne samo v sistemu RASFF, ampak tudi s splošnimi priporočili in nasveti. Nadalje je bilo poudarjeno, da je inšpektorjem in uradnim veterinarjem potrebno zagotoviti optimalne pogoje dela, tako organizacijsko, kot z navodili za delo in usposabljanji,« pa je ugotovitve Komisije za izvedbo nadzora v zadevi aditivov v mesnih pripravkih in obveščanjem potrošnikov podrobneje razčlenila vodja komisije Saša Dragar Milanovič.

Nato so predstavili še ‘Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane na UUVHVVR’. Vodja te delovne skupine (ki je hkrati generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo) Bojan Pahor je nanizal nekaj temeljnih ugotovitev. Tako za uspešno delo UVHVVR ne bo zadostovalo le učinkovito delo inšpektorjev na terenu, ampak je potrebno tudi ustrezno, pravočasno informiranje in ozaveščanje deležnikov (potrošnikov in nosilcev živilske dejavnosti).

Skupina je ugotovila še, da je na območnih uradih in sektorjih potreba po kadrovskih okrepitvah na vseh področjih delovanja UVHVVR, da bi bilo potrebno delovno mesto direktorja Inšpekcije razširi na tri enakovredne strokovne vodje (‘direktorje’) – za veterinarstvo, varstvo rastlin in varno hrano. Potem bi morali zagotoviti enovito vodenje inšpekcije ter koordinacijo dela posameznih strokovnih področij.

Zato delovna skupina predlaga ustanovitev posebne ekspertne skupine, ki bi proučila organiziranost in pristojnosti ter delokroge posameznih organizacijskih enot MKGP in UVHVVR. »Moj namen izvedbe pregleda delovne skupine ni bila morebitna reorganizacija UVHVVR ali celo zamenjava vodstva, ampak ugotoviti kje, so še rezerve v poslovanju vseh aktivnosti, ki bi jih lahko izboljšali in optimizirali,« je še pojasnila ministrica Pivec

Nedvomno je zagotavljanje varne hrane in krme je zelo kompleksna naloga, zato morajo na tem področju sodelovati različne stroke, saj se le tako doseže pokritost vseh vidikov ter učinkovito obvladovanje vseh dejavnikov tveganj. Toda po drugi strani je jasno, da bi kadrovske širitve prinesle nove stroške, da bi se tako državna uprava še povečala in da bi (so)delovanje vseh Svetov, Komisij in Skupin, enot, uradov, najbrž še dodatno zapletlo delo inšpektorjev na terenu.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.